ත්‍රිකුණාමලේට පැමිණීමෙන් හැකිතාක් වළකින්න යැයි නිල ඉල්ලීමක්

Spread the love

එළඹෙන උත්සව සමයේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණීම හැකිතාක් අවම කරන ලෙස ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් කෙරෝනා මර්ධන කමිටුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පසුගිය දින තුනක කාලය තුළ දී එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 70කට අධික පිරිසක් වාර්තා වී ඇති තත්ත්වයක් තුළ දිස්ත්‍රික්කය තුළ වෛරසය පැතිරීයාමේ වැඩි අවධානමක් පවතීම නිසා මෙම ඉල්ලීම කරන බවයි එම කමිටුව පවසන්නේ.

RSL

Related Posts