ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ට TRCSL වෙතින් වැදගත් තොරතුරක්

Spread the love

ජංගම දුරකථන පාරිභෝගිකයා හට තම ජංගම දුරකථන අංකය වෙනස් කිරීමකින් තොරව දුරකථන සේවා සපයන්නා වෙනස් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ මුලික ක්‍රියාමාර්ගයන් මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇති බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ‘ට්විටර්’ සටහනක් තබමින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

පාරිභෝගිකයින්ට අවශ්‍ය වන පරිදි තමන්ගේ ජංගම දුරකථන සඳහා භාවිත කරන සිම් කාඩ්පත වෙනස් කිරීමකින් තොරව සිය සේවා දායකයා පමණක් වෙනස් කිරීමට හැකි වන පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂම සඳහන් කරන්නේ.

RSL

Related Posts