කැබිනට් තීරණ සියල්ල සංෂිප්තව

Spread the love

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (22) රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගත් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව අද (23) සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත් වුණා. එහිදී අමාත්‍යවරයා විසින් දැනුම් දුන් කැබිනට් තීරණවල සාරාංශයක පහත පළ වෙනවා.

RSL

Related Posts