කතානායක ධුරයට ‘මහින්ද යාපා අබේවර්ධන’ නම් කරයි

Spread the love

හෙට (20) අභිනවයෙන් ආරම්භ වන 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ධුරය සඳහා තමන්ව යෝජනා වී ඇති බව තේරී පත්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ජනමාධ්‍ය හමුවේ අද (19) ප්‍රකාශ කළේය. එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා කියා සිටියේ අද පැවැති පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී ඒ සඳහා තමන්ව යෝජනා කර ඇති බව තමන්ට වාර්තා වූ බවයි.

RSL

Related Posts