ඉන්දීය ප්‍රවීණ ගායිකා ආශා බෝස්ලේ දිවයිනට

Spread the love

ඉන්දීය ප්‍රවීණ ගායිකා ආශා බෝස්ලේ, අද දින (12 අගෝ.) සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේදි පැවැත්වෙන ‘ආශා බෝස්ලේ ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට්’ සංගීත සංදර්ශනය සඳහා දිවයිනට පැමිණියාය.

1943 වසරේ සිට දශක 6 කට ආසන්න කාලයක් පුරා සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත නමක් දිනා සිටින ඇය මේ දක්වා 12000 කට වඩා අධික ගීත ප්‍රමාණයක් සහ 1000 කට ආසන්න චිත්‍රපට ගීත ගායනා කර ඇති බව සැලකේ.

 

[youtube DnMWy33lAw4]

RSL

Related Posts