බිලියන ගණනක මූල්‍ය වත්කම් සහිත අන්තිම කැමති පත්‍ර 252ක් අධිකරණයට

දශක නවයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ මහාභාරකාරවරයාගේ සේප්පුවේ තැන්පත් කර ඇති රුපියල් බිලියන ගණනක වටිනාකමින් යුත් දේපළවලට අදාළ අන්තිම කැමතිපත්‍ර 252ක් අධිකරණයට කැඳවන ලෙස කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු චමත් මදනායක මහතා ඊයේ (29) නියෝග කළේ ය. 1931 වසරේ සිට 1992 වසර...