සකර්බර්ග් සෙනට් මණ්ඩල දැඩි ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ පිළිතුරු දෙයි; සංවර්ධනයට තවත් ආධාර (සම්පුර්ණ වාර්තාව – වීඩියෝ සමඟ )

ෆේස් බුක් පරිශීලකයන්ගේ දත්ත පසුගිය අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණය සඳහා යොදාගත් බවට එල්ල වන චෝදනාවලට පිළිතුරු විමසීම සඳහා ලොව විශාලතම සමාජ ජාලයේ නියමුවා වන ෆේස් බුක් හිමිකරු මාර්ක් සකර්බර්ග් මහතා සෙනට් මණ්ඩලය වෙත කැඳවා තිබූ අතර එහි ඔහු දැඩි ප්‍රශ්න කිරීම්වලට ලක්විය....