“මෛත්‍රී ඇත්තටම හරිද..?”

දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවක "පොඩි මිනිසුන්ගේ පන්තිය" නැමැති සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් විසින් "මෛත්‍රී හරි" නමින් අද(05) පොස්ටර් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනු දක්නට ලැබිණ. කොළඹ තදාසන්න නගරවල විවිධ තේමා යටතේ අලවා තිබුණු මෙම පෝස්ටර් මඟින් ජනාධිපතිවරයා ඉලක්ක කරගත් බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. "හොරකම් නොකරපු,...