අවුරුද්දේ නරක ප්‍රතිඵල!

පුවත් වාර්තා සඳහන් කරන පරිදි අවුරුදු සමය අවසන් වෙද්දී සිදු වූ රිය අනතුරුවලින් 50කට වැඩි පිරිසක් මිය ගොස් තිබේ. මෙය ඉතා ඛේදවාචී තත්ත්වයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ. පසුගිය සමයේ විශාල වශයෙන් මෙරටට වාහන ආනයනය කෙරුණු අතර ඒවා බොහොමයක් විධිමත්...