සිගරට් කොටයක් නිසා හටගත් ගින්නෙන් පුද්ගලයන් 100 කට වැඩි ගණනක් මරුට

පසුගිය දා (12  සැප්. ) කෙන්යා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, සිගරට් කොටයක් කසල කාණුවකට දැමීමෙන් පෙට්‍රල් නළ පද්ධතියක් සමග මුසුවීමෙන් හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් කෙන්යාවේ නියිරෝබි අගනුවර පිහිටි පැලපත් නිවාස පෙළක පුද්ගලයෝ 100කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බවයි. ගින්නෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව...