43 වැනි ඉන්දියානු ඇන්ටාක්ටික් ගවේෂණය ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම සමඟ ආරම්භ කරයි: දේශගුණ පර්යේෂණ සහ ගෝලීය සහයෝගීතාවයේ පිම්මක්.

Spread the love
ජාත්‍යන්තර විද්‍යාත්මක සහයෝගීතාවයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, ගෝව පදනම් කරගත් ධ්‍රැව හා සාගර පර්යේෂණ සඳහා වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානය  විසින් මෙහෙයවනු ලබන 43 වැනි ඇන්ටාක්ටිකාව වෙත ඉන්දියානු විද්‍යාත්මක ගවේෂණය , දේශගුණික විපර්යාස සහ එහි අවධානය යොමු කරන මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත. ඇන්ටාක්ටිකාවේ බලපෑම. කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව  විසින් පෝෂණය කරන ලද සහයෝගීතාවයට අනුකූලව, මොරිෂස් සහ බංග්ලාදේශයේ විද්‍යාඥයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මෙම වසරේ ගවේෂණය කැපී පෙනේ.
2023 දෙසැම්බර් 20 වන දින කේප් ටවුන් වලින් පිටත් වන ගවේෂණ කණ්ඩායමට මොරිෂස්හි විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු සහ බංග්ලාදේශයේ විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු ඇතුළත් වේ. මෙම සහයෝගීතාවය 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වනු ලබන සමාරම්භක කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව  සාගර විද්‍යාඥයින් සහ ජල විද්‍යාඥයින්ගේ සමුලුවේ හවුල් සමුද්‍රීය පර්යේෂණ සහ ගවේෂණ අරමුණු කරගනිමින් අනුගමනය කරයි.
ඉන්දියානු විද්‍යාත්මක ගවේෂණය  දේශගුණික ක්‍රියාවලීන් අධ්‍යයනය කිරීම සහ ඇන්ටාක්ටික් අයිස් තට්ටු ගතිකත්වය සහ මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම, මුහුදු අයිස් නිරීක්‍ෂණය සහ ආකෘති නිර්මාණය, සහ ඇන්ටාක්ටික් වායුගෝලය පරීක්ෂා කිරීම වැනි වෙනස් වීමට ඇති සම්බන්ධකම් ඇතුළු විද්‍යාත්මක තේමා රාශියකට කැපවී ඇත. සහ නිවර්තන කලාපයට දකුණු සාගර දුරකථන සම්බන්ධතා. මෙම ගවේෂණය අයිස් සහ අවසාදිත ලේඛනාගාර හරහා පැලියෝක්ලයිමේට් අධ්‍යයනයන් වෙත යොමු වන අතර මතුපිට ක්‍රියාවලීන් සහ භූ දර්ශන විමර්ශනය කරයි.
මෙම ගවේෂණය සඳහා සැලකිය යුතු නව පර්යේෂණ අංශයක් වන්නේ “ඇමරි අයිස් තට්ටුව හි භූ විද්‍යාත්මක ගවේෂණයයි.” 41 වන ගවේෂණ අතරතුර ආරම්භ වූ මෙම මුලපිරීම, ප්‍රයිඩ්ස් බොක්කෙන් ඔබ්බෙන් වූ ඇමරි අයිස් තට්ටුව සහලැම්බර්ට් ග්ලැසියරය වෙත අවධානය යොමු කරයි. බහු ආයතනික වැඩසටහනක ඔරොජනික් සහ ක්‍රේටෝනික් සංරචක පරීක්ෂා කරමින් ඉන්දියාව සහ ඇන්ටාක්ටිකාව අතර පිරිපහදු කළ භූ විද්‍යාත්මක සහසම්බන්ධයක් වර්ධනය කිරීම එහි අරමුණයි.
දේශගුණ අධ්‍යයනයන්ට අමතරව, ගවේෂණය මගින් කබොල පරිණාමය ගවේෂණය කරනු ඇත, උප-අයිස් භූ විද්‍යාව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සහ මුල් පෘථිවි පරිණාමය, සහ අවම කිරීම සහ වැළැක්වීම සඳහා මානව මැදිහත්වීම් වැනි පාරිසරික ක්‍රියාවලීන්. විද්‍යාත්මක ප්‍රයත්නයන් විල් ජෛව රසායන විද්‍යාව, ක්ෂුද්‍රජීවී විවිධත්වය සහ ධ්‍රැවීය ජෛව විවිධත්වය ඇතුළු භූමිෂ්ඨ සහ වෙරළ ආසන්න ප්‍රදේශවල පරිසර පද්ධතිය ද ආවරණය කරයි.
වායුගෝලීය නිරීක්ෂණ, ප්‍රිඩ්ස් බා හි වෙරළබඩ සාගර නිරීක්ෂණාගාර, අයනගෝලීය අධ්‍යයනය සහ අභ්‍යවකාශ කාලගුණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් නිරීක්ෂණ පර්යේෂණ ගවේෂණයේ තීරණාත්මක කොටසකි. මීට අමතරව, ගවේෂණය මගින් ජලවිද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ, භූ විද්‍යාත්මක සහ භූ විද්‍යාත්මක සිතියම්කරණය සහ චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනය සහ දුරස්ථ සංවේදනය සිදු කරනු ඇත.
ධ්‍රැව හා සාගර පර්යේෂණ සඳහා වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඇන්ටාක්ටිකාවේ වසර පුරා ස්ථාන දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරයි – මෛත්‍රී සහ භාරතී – පුළුල් පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා උපායමාර්ගික ස්ථානවල පිහිටා ඇත. ගමනාගමනය අභියෝගාත්මක ඇන්ටාක්ටික් මුහුදේ සැරිසැරීමට නියමිත අතර, ගමනේදී සහ දුම්රිය ස්ථානවල විද්‍යාත්මක මෙහෙයුම් සිදු කරමින්, ගතික කාලගුණයට සහ මුහුදු-අයිස් තත්වයන්ට අනුවර්තනය වේ.
මෙම ඓතිහාසික ගවේෂණය පාරිසරික භාරකාරත්වය තුළ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ වැඩෙන අත්‍යවශ්‍ය බව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි., විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්විය හැකි ධ්‍රැවීය කලාපවල. ඉන්දියානු විද්‍යාත්මක ගවේෂණය  හි ඉන්දියානු සාගර රටවල සහභාගීත්වය කලාපීය විද්‍යාත්මක සහයෝගීතාව ගොඩනැගීමේ සහ ඇන්ටාක්ටික් පරිසරය සහ එහි ගෝලීය බලපෑම පිළිබඳ අපගේ සාමූහික අවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීමේ වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි.

Related Posts