2022 එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ත්‍රස්ත මර්දන කමිටුවේ සභාපති ධූරය ඉන්දියාවේ ටී.එස් තිරුමූර්ති

Spread the love

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉන්දියාවේ නිත්‍ය නියෝජිත ටී.එස් තිරුමූර්ති අඟහරුවාදා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ 2022 සඳහා වන ත්‍රස්ත විරෝධී කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා බවට පත් විය.

ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ත්‍රස්ත මර්දන කමිටුවට (CTC) සහාය දක්වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ත්‍රස්ත විරෝධී කමිටු විධායක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය (CTED) විසින් මෙම පත්වීම ට්විටර් හරහා නිවේදනය කරන ලදී.

අඟහරුවාදා ත්‍රස්ත විරෝධී කමිටුවේ ප්‍රකාශයක් 2022 සඳහා නව සභාපතිවරයාගේ පිළිබද විස්තරය බෙදා ගත්තේය.

ටී. ස්. තිරුමූර්ති බහුපාර්ශ්වික කටයුතු පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් ඇති වෘත්තීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකි. 1985 දී ඉන්දියාවේ විදේශ සේවයට බැඳුණු දා සිට ඔහු සිය රටට විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත,” ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ත්‍රස්ත මර්දන කමිටුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉන්දියාවේ නිත්‍ය නියෝජිතයා ලෙස ඔහුගේ වර්තමාන තනතුර භාර ගැනීමට පෙර, 2020 මැයි මාසයේදී, ඔහු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස සේවය කළේය, ආර්ථික සබඳතා අමාත්‍යාංශය (අන්තර් අන්‍යයන්, ගල්ෆ් සහ අරාබි ඇතුළුව. ලෝකය, අප්‍රිකාව සහ ඉන්දියාවේ සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය),” සඳහන් කළේය.

එක්සත් ජනපදයේ 9/11 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව 2001 සැප්තැම්බර් 28 වන දින ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ 1373 යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මත කිරීමත් සමඟ ත්‍රස්ත විරෝධී කමිටුව පිහිටුවන ලදී.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Related Posts