2023 මැයි 14 සිට 19 දක්වා පැවැත්වෙන ඉන්දීය-ඉන්දුනීසියාව ද්විපාර්ශ්වික අභ්‍යාස සමුද්‍ර ශක්ති-23 හි 4 වන අදියරට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දියානු නාවික හමුදාව විසින් දේශීයව නිර්මාණය කරන ලද සහ ඉදිකරන ලද සබ්මැරීන් විරෝධී යුධ කොර්වෙට් අයි.එන්.එස් කවරට්ටි, ඉන්දුනීසියාවේ බටම් වෙත ළඟා වී ඇත.

ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් ඩෝනියර් සමුද්‍ර මුර සංචාර ගුවන් යානයක් සහ චෙටක් හෙලිකොප්ටරයක් ද ඊට සහභාගී වේ. ඉන්දුනීසියානු නාවික හමුදාව කේ.ආර්.අයි සුල්තාන් ඉස්කන්දාර් මුඩා, CN 235 සමුද්‍ර මුර සංචාර ගුවන් යානා සහ AS565 පැන්තර් හෙලිකොප්ටර් මගින් නියෝජනය කරන බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

නාවික හමුදාවන් දෙක අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය, ඒකාබද්ධතාවය සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සමුද්‍ර ශක්ති-23 අභ්‍යාසය වරාය අදියරකින් සහ මුහුදු අදියරකින් සමන්විත වේ.

වරාය අදියර හරස් තට්ටුවේ චාරිකා, වෘත්තීය අන්තර්ක්‍රියා, විෂය කරුණු විශේෂඥ හුවමාරු සහ ක්‍රීඩා සවිකිරීම් වලින් සමන්විත වේ. මුහුදු අදියරේදී, ආයුධ වෙඩි තැබීම, හෙලිකොප්ටර් මෙහෙයුම්, සබ්මැරීන් විරෝධී යුද්ධ සහ ගුවන් ආරක්ෂක අභ්‍යාස සහ ගොඩවීම් මෙහෙයුම් සැලසුම් කර ඇත.

සමුද්‍ර ශක්ති -23 නාවික හමුදා දෙක අතර ඉහළ මට්ටමේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කලාපයේ සාමය සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ඔවුන්ගේ හවුල් කැපවීම ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත යැයි ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

‘සමුද්‍ර ශක්ති’ අභ්‍යාසය 2018 දී ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර නැගෙනහිර ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව ද්විපාර්ශ්වික ඉන්දියානු නාවික-ඉන්දුනීසියානු නාවික අභ්‍යාසයක් ලෙස සංකල්පනය කරන ලදී. මෙම අභ්‍යාසය පසුගිය අදියර තුන පුරා සංකීර්ණ ලෙස පරිණත වී ඇති අතර මිලිටරි බාධා කිරීම් මෙහෙයුම්, හරස් තට්ටුව ගොඩබෑම, ගුවන් ආරක්ෂක මාලාවන්, ආයුධ වෙඩි තැබීම්, නැවත පිරවීමේ ප්‍රවේශයන් සහ උපායශීලී උපාමාරු ඇතුළු සංකීර්ණ සමුද්‍රීය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම ඇතුළත් වේ.

‘සමුද්‍ර ශක්ති’ හි 3 වන අදියර 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඉන්දුනීසියාවේ සුන්දා සමුද්‍ර සන්ධියට ප්‍රවේශ වීමෙන් පැවැත්විණි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්