2023 මැයි 14දා බුබනේස්වර් හි ආරම්භ වූ ඉන්දියාවේ ජී 20 සභාපති ධුරය යටතේ 2 වන සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම රජය විසින් විස්තර කර ඇති “බහුපාර්ශ්විකත්වය මත ඉන්දියාවේ නොසැලෙන විශ්වාසය” ලෙස විස්තර කර ඇති දේ ඉස්මතු කිරීමට ‘විවිධ සංස්කෘතීන් සහ ප්‍රජාවන් අතර සාමකාමී සහජීවනය මත සංස්කෘතිය සියල්ලෝම එක්සත් කරයි’ ව්‍යාපාරය ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.

ඔඩීෂා හි ලෝක ප්‍රකට වැලි කලාකරු සුදර්ශන් පට්නායික් ආරම්භක දිනයේ පූරි වෙරළ තීරයේ තේමාව මත වැලි චිත්‍ර නිර්මාණය කරයි.

සහයෝගීතා ප්‍රතිඵල ගෙන ඒමේදී සංස්කෘතිය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර අද පවතින අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකය තුළ අන්තර් සම්බන්ධක සහ සුහද ජීවිතය ප්‍රවර්ධනය කරන බව ඉන්දීය සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම සිව්දින රැස්වීම මගින් සංස්කෘතික අංශය මුහුණ දෙන දැවෙන ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර එය ස්පර්ශ වන, ක්‍රියාකාරී-නැඹුරු නිර්දේශ සඳහා ගැඹුරු වැඩ තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන බව ඉන්දීය සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය පවසයි. 2 වන සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි ඛජුරාහෝ හි පැවති 1 වන සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් ලබා ගත් ගම්‍යතාවය මත ගොඩනගනු ඇත.

ජී-20 සංස්කෘතික වැඩ කණ්ඩායම හි රැස්වීම් ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපතීත්වයේ සංස්කෘතික පථය යටතේ ප්‍රකාශිත ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර 4ක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර 4 නම්: සංස්කෘතික දේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම; තිරසාර අනාගතයක් සඳහා ජීවන උරුමයන් භාවිතා කිරීම; සංස්කෘතික හා නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත සහ නිර්මාණාත්මක ආර්ථිකය ප්රවර්ධනය කිරීම; සහ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම ආදීය වේ.

2 වන සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමේ කොටසක් ලෙස බුබනේස්වර් හි කලා භූමිi – ඔඩිෂා අත්කම් කෞතුකාගාරයෙහි ‘සස්ටයින්: ද ක්‍රාෆ්ට් අයිඩියම්’ නමින් ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කෙරේ. ප්‍රදර්ශනයේ තේමාව සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම විසින් ගෙනහැර දක්වන ලද දෙවන ප්‍රමුඛතාවය – ‘තිරසර අනාගතයක් සඳහා ජීවන උරුමයන් උපයෝගී කර ගැනීම’ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඔවුන්ගේ සංචාරයේ දී නියෝජිතයින් සඳහා සංස්කෘතික අත්දැකීම් සමුදායක් සකස් කර ඇත. කොනාක් සූර්ය කෝවිල, යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් සහ උදයගිරි ගුහා වැනි උරුම ස්ථාන නැරඹීම මෙයට ඇතුළත් ය.

සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම ජී-20 සාමාජිකයින්, ආගන්තුක ජාතීන් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල නියෝජිතයින් සමඟ ගැඹුරු සාකච්ඡා ඇතුළත් ක්‍රියාවලියක් හරහා කටයුතු කරයි. සහයෝගිතා ක්‍රියාමාර්ග සඳහා තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ නිර්දේශ සහ හොඳම භාවිතයන් තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම මෙම සාකච්ඡාවල අරමුණයි.