වෛද්‍ය සභාව ආරක්ෂා කරන්න – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය

Spread the love

වෛද්‍ය සභාව ආරක්ෂාව කිරිමට පියවර ගන්නැයි, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ උප ලේකම් වෛද්‍ය උපුල් ගුණසේකර මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඊයේ(06) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි එම ඉල්ලීම සිදු කර තිබේ.

RSL

Related Posts