ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සැකසෙමින් පවතිනවා

Spread the love

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කමිටුව පවසයි.

එහි සභාපති ලාල් විජේනායක මහතා පවසන්නේ මහජන මතයට අනුව අදාළ ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කෙරෙන බවයි.

RSL

Related Posts