ඉන්දියාවේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය (භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය) මෑතකදී ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ පෙරළිකාර සොයා ගැනීමක් සිදු කර ඇති අතර, රියාසි දිස්ත්‍රික්කයේ සලාල්-හයිම්නා ප්‍රදේශයේ ලිතියම් ලෝපස් ටොන් මිලියන 5.9 ක අනුමාන සම්පතක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ඉන්දියාවේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය විසින් 2020-21 සහ 2021-22 ක්ෂේත්‍ර වාරය තුළ G3 අදියර ඛනිජ ගවේෂණ ව්‍යාපෘතියක් සිදු කිරීමෙන් පසුවය. වාර්තාව ජම්මු සහ කාශ්මීර යූනියන් ටෙරිටරි රජයට භාර දී ඇත.

ලිතියම් යනු විදුලි වාහන සහ අනෙකුත් බලශක්ති ගබඩා යෙදුම් සඳහා බැටරි නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන අංගයකි. ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ මෙතරම් විශාල ලිතියම් ලෝපස් සංචිතයක් සොයා ගැනීම හරිත බලශක්තිය සහ තිරසාරභාවය සඳහා රට දරන උත්සාහයට විශාල ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

වැඩි ලිතියම් සම්පත් හඳුනා ගැනීම සඳහා ජම්මු සහ කාශ්මීර හි වැඩිදුර ගවේෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය යෝජනා කර ඇත. ජම්මු සහ කාශ්මීර හි ලිතියම් වල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම වැඩිදුර ගවේෂණය අවසන් වූ පසු තීරණය කරනු ඇති බව මධ්‍යම පතල්, ගල් අඟුරු සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ප්‍රහද් ජෝෂි අද ලෝක් සභාවට ලිඛිත පිළිතුරක් ලබා දෙමින් පැවසීය.

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය විසින් භූ විද්‍යාත්මක, භූ රසායනික සහ භූ භෞතික දත්ත වැනි සිතියම්ගත කිරීම හරහා මූලික භූ විද්‍යා දත්ත ජනනය කරයි, එය ක්‍රමානුකූල ඛනිජ ගවේෂණ සඳහා විභව ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීම සඳහා පූර්ව අවශ්‍යතාවයකි. මෙම සිතියම්ගත දත්ත මත පදනම්ව, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය විසින් ලිතියම් ඇතුළු විවිධ ප්‍රධාන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සඳහා ක්‍රමානුකූල ඛනිජ ගවේෂණ කටයුතු සිදු කරයි.

ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ කොටසක, රියාසි දිස්ත්‍රික්කයේ සලාල්-හයිම්නා ප්‍රදේශවල ලිතියම් ගවේෂණයේ පසු විපරමක් ලෙස, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය විසින් පනස-දුග්ග-බල්දනුන්-චකර් හි ලිතියම් සහ ඒ ආශ්‍රිත ඛනිජ පිළිබඳ තවත් ඔත්තු බැලීමේ G4 අදියර ගවේෂණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. – 2022-23 වත්මන් ක්ෂේත්‍ර වාරය තුළ රියාසි දිස්ත්‍රික්කයේ සංගර්මාර්ග් (සරෝ-ද-බස්) ප්‍රදේශය, සහ වැඩ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

සිතියම්ගත කිරීමේ ප්‍රතිඵල මත ලිතියම් ඇතුළු විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තවත් ගවේෂණ වැඩසටහන් ඉදිරියේදී ජම්මු හා කාශ්මීර ඇතුළු රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිදු කිරීමට නියමිත බව ලෝක් සභාවේදී රජයේ ප්‍රතිචාරය ප්‍රකාශ කළේය.

ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ මෙතරම් විශාල ලිතියම් ලෝපස් සංචිතයක් සොයා ගැනීම ඉන්දියාවට සැලකිය යුතු වර්ධනයකි, එය පොසිල ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කර පිරිසිදු බලශක්ති භාවිතය වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරයි.

මෙම සොයාගැනීම කලාපය තුළ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. රට තුළ ඛනිජ සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුවීම මෙම සම්පත් සඳහා රටේ වැඩිවන ඉල්ලුම සපුරාලීමට පමණක් නොව ඉන්දියානු ආර්ථිකයට ද රුකුලක් වනු ඇත.

ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ලිතියම් සංචිත සොයාගැනීමේ පුවත විශේෂඥයින් සහ කර්මාන්තයේ අභ්‍යන්තරිකයින් විසින් පිළිගෙන තිබේ. විද්‍යුත් වාහන සහ අනෙකුත් බලශක්ති ගබඩා යෙදුම් සඳහා ලිතියම්-අයන බැටරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට මෙම සොයාගැනීම උපකාරී වන බැවින්, රටේ බලශක්ති භූ දර්ශනය පරිවර්තනය කිරීමට මෙම සොයාගැනීමේ හැකියාව ඇති බව ඔවුහු විශ්වාස කරති.

ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ලිතියම් සංචිත සොයා ගැනීම, දැනට ඕස්ට්‍රේලියාව, චිලී සහ ආර්ජන්ටිනාව වැනි රටවල් විසින් ආධිපත්‍යය දරන ගෝලීය ලිතියම් වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු බවට ඉන්දියාව පත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. මෙම සංවර්ධනය ඉන්දියාව ස්වයංපෝෂිත සහ තිරසාර ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් වන අතර ඉදිරි වසරවලදී එය දුරදිග යන බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්