ලසන්තගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ අංශයේ හිටපු ඕ.අයි.සී රිමාන්ඩ්

Spread the love

ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ගස්කිස්ස අපරාධ අංශයේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔහු මේ මස 16 වන දින දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට පත් කිරීමට ගල්කිස්ස ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නියෝග කර තිබේ.

RSL

Related Posts