ඉන්දියාව 2023 මැයි 15 සිට 17 දක්වා මුම්බායි හි ජී-20 සභාපතිත්වය යටතේ 3 වන බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම පවත්වනු ඇත.

සමානාත්මතාවය, බෙදාහදාගැනීම් සහ සියල්ල ඇතුළත් වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා බෙංගාලෝර් සහ ගාන්ධිනගර් හි පවත්වන ලද පළමු බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම රැස්වීම් දෙක මත මුම්බායි හි සාකච්ඡා සහ සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යනු ඇති බව ඉන්දීය විදුලිබල අමාත්‍යාංශය 2023 මැයි 11 ප්‍රකාශ කළේය.

තුන්දින රැස්වීමේදී ජී-20 සාමාජික රටවල්, විශේෂ ආරාධිත රටවල් සහ ජාත්‍යන්තර බලශක්ති නියෝජිතායතනය , ලෝක බැංකුව සහ ඉන්දියාවේ ලෝක බලශක්ති කවුන්සිලය වැනි ජාත්‍යන්තර සංවිධාන නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා සහ සාකච්ඡා වල නිරත වනු ඇත.

රැස්වීම බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම සභාපති සහ යුනියන් බලශක්ති ලේකම් ආලෝක් කුමාර් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. යුනියන් නව සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ලේකම් භූපින්දර් සිං භල්ලා, යුනියන් පතල් ලේකම් විවේක් භාරද්වාජ් සහ යුනියන් ගල් අඟුරු ලේකම් අම්රිත් ලාල් මීනා ද රැස්වීමේ සහ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වනු ඇත.

රැස්වීමේ ආරම්භක දිනයේ විශේෂ දේශනය ඉන්දීය දුම්රිය, ගල් අඟුරු සහ පතල් පිළිබඳ මධ්‍යම රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාඕසාහෙබ් දන්වේ විසින් පවත්වනු ලැබේ.

ඉන්දියාවේ සභාපති ධුරය යටතේ දක්වා ඇති ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර හයට ඇතුළත් වන්නේ:

(i) තාක්ෂණික ආමන්ත්‍රණය කිරීම හරහා බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය

(ii) බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සඳහා අඩු වියදම් මූල්‍යකරණය

(iii) බලශක්ති ආරක්ෂාව සහ විවිධාංගීකරණය වූ සැපයුම් දාම

(iv) බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, කාර්මික අඩු කාබන් සංක්‍රාන්ති සහ වගකිවයුතු පරිභෝජනය

(v) අනාගතය සඳහා ඉන්ධන

(vi) පිරිසිදු බලශක්තිය සඳහා විශ්ව ප්‍රවේශය සහ සාධාරණ, දැරිය හැකි සහ ඇතුළත් බලශක්ති සංක්‍රාන්ති මාර්ගය.

බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම රැස්වීම අතුරු සිදුවීම් අටකින් අනුපූරක වනු ඇත.’අඩු වියදම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය බලමුලු ගැන්වීමේ අරමුණින් බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකු සමඟ වැඩමුළුව, ‘සංක්‍රාන්ති මාර්ග සිතියම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය’, ‘ජෛව ඉන්ධන පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය’, කාබන්ඩයොක්සයිඩ් කිරීමට ඇති ක්ෂේත්‍ර ඉවත් කිරීම සඳහා ගෝලීය ප්‍රතිපත්ති සහ හොඳම භාවිතයන් බෙදාගැනීම’, ‘පිරිසිදු බලශක්ති සංක්‍රමණය සඳහා සියලුම මොඩියුලරි

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්