ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඉන්දියාවේ දේශපාලන කැපවීම යලි තහවුරු කර ඇත. ගෝලීය මූල්‍ය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ (FATF) ගෝලීය ජාලයේ කාර්යභාරය ඇය අගය කළාය.

2022-24 වසර සඳහා උපායමාර්ගික ප්‍රමුඛතා අනුමත කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) සහ ලෝක බැංකුවේ 2022 රැස්වීම් සමඟ බ්‍රහස්පතින්දා වොෂින්ටන් ඩීසී හි පවත්වන ලද මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ අමාත්‍ය රැස්වීමේදී ඇය මේ බව පැවසුවාය.

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (FATF) යනු මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාවයට සම්බන්ධ වෙනත් තර්ජනවලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා 1989 දී පිහිටුවන ලද අන්තර්-රාජ්‍ය ආයතනයකි.

සීතාරාමන් උපායමාර්ගික ප්‍රමුඛතා සඳහා සහය දුන් අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සහ මහා විනාශකාරී ආයුධ ව්‍යාප්ත කිරීමට මූල්‍යකරණයට එරෙහි ගෝලීය සන්ධානයක් ලෙස මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ වෙත අවශ්‍ය සම්පත් සහ සහාය ලබා දීමට ඉන්දියාවේ කැපවීම නැවත අවධාරණය කළ බව ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මුදල් විශුද්ධිකරණය පරීක්ෂා කිරීමට අපොහොසත් වීම, ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට මග පෑදීම හේතුවෙන් පැරිස් පදනම් කරගත් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ විසින් 2018 ජූනි මාසයේ සිට පාකිස්ථානය අළු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇත. 2019 ඔක්තෝම්බර් වන විට එය සම්පූර්ණ කිරීමට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ලබා දී ඇත.

කොවිඩ් -19 වසංගතයේ අභියෝගාත්මක කාලවලදී ලබා දුන් දක්ෂ මග පෙන්වීම සහ නායකත්වය වෙනුවෙන් සීතාරාමන් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති මාකස් ප්ලෙයර්ට සුබ පැතූ බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්