බැංකු පෞද්ගලීකරණයට

Spread the love

බැංකු විනාශ කළ පුද්ගලයින්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර බැංකු පෞද්ගලීකරණය කිරීම අර්බුදයට විසඳුමක් නොවන බව 43 සේනාංකය නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය කිරීමෙන් සියල්ල විසඳෙන්නේ නැති බව ද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා, මුදල් ඇමැති ලෙස සිදු කළ අයවැය කතාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයේ දී අදහස් දක්වමින් රණවක මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ, රාජ්‍ය ආයතන සියල්ලම කළමනාකරණ විගණනයකට යටත් කළ යුතු බවය. එමෙන්ම ‘එක වැඩකට එක ආයතනයක්’ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම හෙතෙම පැහැදිලි කළේ එමගින් රටේ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රමාණය 2/3 ක පමණ ප්‍රමාණයක් දක්වා අඩු කළ හැකි බව පෙන්වා දෙමිනි.

ඊට අමතරව ආයතන ඇගයීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇති කොට, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් පටන් ‘වැඩ විගණනයක්’ සිදුකිරීම මගින් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්‍යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කරගැනීමේ හැකියාව රණවක මහතා පෙන්වා දුන්නේ, තමන් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස සිදු කළ කාර්‍යභාරය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහිතව කරුණු දක්වමිනි. රාජ්‍ය ආයතනවල තාක්ෂණික කාර්‍යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ නව ආදායම් ප්‍රභවයන් හඳුනාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද රණවක මහතා තම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළේය.

Related Posts