ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් 2023 ජූනි 1 සිට 3 දක්වා දකුණු අප්‍රිකාවට ගොස් කේප්ටවුන් හි පැවැත්වෙන බ්‍රික්ස් විදේශ අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමට සහභාගී වනු ඇත. පසුව ඔහු නැමීබියාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

බ්‍රික්ස් රැස්වීමට සහභාගී වීමට අමතරව, ඔහු දකුණු අප්‍රිකානු සහකරු නලේඩි පැන්ඩෝර් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීමක් පවත්වනු ඇති බව 2023 මැයි 31 වනදා ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

සංචාරය අතරතුර, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපතිවරයා හමුවනු ඇති අතර අනෙකුත් බ්‍රික්ස් විදේශ අමාත්‍යවරුන් සහ අනෙකුත් රටවල සහභාගී වන ‘බ්‍රික්ස්’ අමාත්‍යවරුන් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහු කේප්ටවුන් හි ඉන්දියානු ඩයස්පෝරාව සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ද නියමිත බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දකුණු අප්‍රිකාවෙන් පසුව, ජූනි 4 සිට 6 දක්වා ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් නැමීබියාවේ සංචාරය කරනු ඇති අතර, එය ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයෙකු නැමීබියා ජනරජයට ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

නැමීබියාවේ සිටින අතරතුර, ඔහු නැමීබියානු නියෝජ්‍ය අගමැති සහ විදේශ ඇමති.නෙතුම්බෝ නන්දි-න්ඩයිත්වාහ් සමග ඒකාබද්ධ කොමිෂන් සභා රැස්වීමේ සමාරම්භක සැසිවාරයේ සම සභාපතිත්වය දරනු ඇත. ඔහු එරට වෙසෙන ඉන්දීය ඩයස්පෝරාව සමඟ ද අදහස් හුවමාරු කර ගනු ඇත.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් ගේ දකුණු අප්‍රිකාවේ සහ නැමීබියාවේ සංචාරය මෙම රටවල් දෙක සමඟ ඉන්දියාවේ ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්