ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ශ්‍රී ලංකාව යළිත් දෙවන ස්ථානයට

Spread the love

මෙවර T20 ලෝක කුසලානයේ පළමු කාණ්ඩයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවැනි ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යළි සමත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු 2 ක් හා දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 0.0450 ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.

පළමු කාණ්ඩයේ පෙරමුණ නවසීලන්තය හිමි කර ගෙන සිටින අතර ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 3 ක් හා දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය +4.450 ක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ.

එංගලන්තය ප්‍රසාද ලකුණු 2 ක් හා දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 0.0239 ක රඳවා ගනිමින් තෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින අතර අයර්ලන්ත කණ්ඩායම, ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම හා ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම පිළිවලින් 4,5,6 යන ස්ථානවල පසුවනවා.

Related Posts