ඉන්දියාව 2021 වර්ෂයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 343.64ක සෘජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය වී ඇත.

මෙය පෙර මුල්‍ය වර්ෂ 2020දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 55.77 සඳහා වූ අගයට වඩා 516% ක වැඩිවීමක් බව ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත පවසයි.

2021 වර්ෂය තුළ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයෙහි වැඩිම සෘජු විදේශ ආයෝජන කොටස් හිමි වූයේ කර්නාටක, තෙලන්ගානා සහ හර්යානා වලට ය.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුව තෙලන්ගානා, කර්නාටක, හර්යානා, ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශ් සහ තමිල්නාඩු යන ප්‍රාන්ත 2020 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2021 වර්ෂය තුළ 250% කට වඩා වැඩි වර්ධනයක් ඇති ප්‍රාන්ත අතර විය.

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයෙහි සියලුම සෘජු විදේශ ආයෝජන කොටස් වලින් 40%ක් සමඟින්, මෙම වර්ෂය තුළ ඉන්දියාවේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයේ ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිංගප්පූරුව ලොව ඉදිරියෙන්ම සිටී.

2021 වර්ෂයට පසුව ජර්මනිය (35%), සහ එක්සත් ජනපදය (11%). මීට අමතරව, ජර්මනිය, මොරිෂස්, ප්‍රංශය, සිංගප්පූරුව, ඕමානය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල් ගණනාවක සෘජු විදේශ ආයෝජන කොටස් ගලා ඒම වර්ෂ 2020ට වඩා 200% කට වඩා වැඩි වී ඇත.

2021 වර්ෂය තුළ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයෙහි සමස්ත සෘජු විදේශ ආයෝජන කොටස්වලින් 35% ක කොටසක් සමඟ, ඩේම්ලර් ට්‍රක් නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය සෘජු විදේශ ආයෝජන කොටස් ගලා ඒමේ ඉහළම ප්‍රතිලාභී සමාගම ලෙස ඉදිරියට පැමිණ ඇත. අරගන් ලයිෆ් සයන්ස් පුද්ගලික සමාගම (34%) සහ ස්ටෙලිස් බයෝෆාමා පුද්ගලික සමාගම(21%) පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයෙහි සමස්ත සෘජු විදේශ ආයෝජන ගලා ඒමේ පිළිවෙළින් දෙවන හා තෙවන ස්ථානයට පැමිණ සිටී.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අනුව නවෝත්පාදනයන් පෝෂණය කිරීම සහ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම මගින් වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයකට හේතු වන බවයි.