නේටෝ හමුදා ඉවත් කලද ඇෆ්ගනිස්ථානයට දිගටම ආධාර

Spread the love

ඊයේ (05) බටහිර ජර්මනියේ බොන් නගරයේදී ඇෆ්ගස්ථානයේ ඉදිරි පියවරයන් තීරණය කිරීම වෙනුවෙන්වූ සමුළුවේදී නේටෝ හමුදා 2014 වසර වන විට ඉවත් වුවද දිගින් දිගටම ඇෆ්ගනිස්ථානයට ආධාර කරන බව ඊට සහභාගීවූ රටවල නියෝජිතයින් පැවසීය.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍යය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන්, ජර්මන් චාන්ස්ලර් ඇන්ජෙලා මර්කෙල් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බෑන් කී මූන්ද මෙම සමුළුවේදී ඇෆ්ගනිස්ථානයට ආධාර කිරීම සඳහා ප්‍රතිඥා දුන්නේය.

එහිදී සමුළුව ඇමතූ ඇෆ්ගන් ජනාධිපති හමීඩ් කර්සායි පවසා සිටියේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය, ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය හා කලාපීය සහයෝගීතාවය යන ප්‍රමුඛ කරුණු සඳහා සිය අවධානය ඉදිරි කාලයේදී යොදවන බවයි.

RSL

Related Posts