දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමු සම්මුතිය(කෝප්-27) අතරතුර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පාඩු හා හානි අරමුදල ඉන්දියාව පිළිගෙන ඇත.ඉන්දීය , මධ්‍යම අමාත්‍ය භූපෙන්දර් යාදව් පැවසුවේ ලෝකය “මේ සඳහා බොහෝ කාලයක් බලා සිටි” බවයි.

“අලාභ හා හානි අරමුදලක් පිහිටුවීම ඇතුළුව අලාභ හා හානි අරමුදල් විධිවිධාන සඳහා එකඟතාවක් ඇති කර ගත් ඓතිහාසික කෝප් එකක ඔබ මුලසුන හොබවමින් සිටී. ලෝකය මේ සඳහා බොහෝ කාලයක් බලා සිටියා. ඉන්දියාවේ පරිසර, වන සහ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ මධ්‍යම අමාත්‍යවරයා ඉරිදා පැවසීය.

ඉන්දීය දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අමාත්‍ය යාදව් මේ බව කියා සිටියේ ඊජිප්තුවේ ෂර්ම් එල්-ෂෙයික් හි පැවති දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමු සම්මුතියෙහි පක්ෂ සම්මේලනයේ 27 වැනි සැසිවාරයේ සමාප්ති සම්මන්ත්‍රණයේදී ය.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ප්‍රයත්නයෙහි තිරසාර ජීවන රටාවන්ට මාරුවීම සහ තිරසාර පරිභෝජන හා නිෂ්පාදන රටා ඇතුළත් කිරීමේ තීරණයට ඉන්දියාව ද සහාය දුන් බව ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේය.

අමාත්‍ය යාදව් සඳහන් කළේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සිව් අවුරුදු වැඩ වැඩසටහනක් ස්ථාපිත කරන බවයි. කෝප්-27 ද සංක්‍රාන්තිය කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරන වැඩ කාලසටහනක් නිර්මාණය කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට බලශක්ති මිශ්‍රණය තෝරාගැනීමේදී සහ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ස්වාධීනත්වය අවශ්‍ය වේ, ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

සංවර්ධිත රටවල් දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම්වල පෙරමුණ ගැනීම,ගෝලීය සාධාරණ සංක්‍රාන්තියේ ඉතා වැදගත් අංගයකි,” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමු සම්මුතිය-27 දේශගුණික රැස්වීමේදී, දේශගුණික විපත්තිවලින් පෙළෙන දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජාතීන්ට ආධාර කිරීම සඳහා අරමුදලක් නිර්මාණය කිරීමට සහභාගී වන ජාතීන් තීරණය කළේය.

සමස්ත ගිවිසුමක් සඳහා කෙටුම්පතක් ඊජිප්තු කෝප්-27 සභාපතිවරයා විසින් රාත්‍රිය පුරා පැවති මතභේදාත්මක සාකච්ඡාවලින් පසුව නිකුත් කරන ලදී.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්