පළමු ජී-20 මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ රැස්වීම සහ දෙවන ජී-20 මුදල් සහ මහ බැංකු නියෝජිතයින්ගේ රැස්වීම යන රැස්වීම් වලට 2023 පෙබරවාරි 22 සිට 25 දක්වා ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපතිත්වය යටතේ මූල්‍ය ධාවන පථයේ ප්‍රධාන රැස්වීම් දෙකකට බැංගලෝර් සත්කාරකත්වය දරයි.

පෙබරවාරි 24 සිට 25 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන් රැස්වීම ඉන්දීය මධ්‍යම මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් සහ ඉන්දීය සංචිත බැංකුවේ අධිපති ශක්තිකාන්ත දාස් විසින් ඒකාබද්ධව මුලසුන දරනු ඇත.

ඉන්දීය මධ්‍යම අමාත්‍ය අනුරාග් තාකූර් බදාදා දෙදින මුදල් සහ මහ බැංකු නියෝජිතයින් රැස්වීම ආරම්භ කළේය. එහිදී ඉන්දියානු සංචිත බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති මයිකල් ඩී පැට්‍ සහ ආර්ථික කටයුතු ලේකම් අජේ සෙත් විසින් සම-සභාපතිත්වය දරනු ලබයි.

ඉන්දීය ආර්ථික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අජේ සෙත් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ආර්ථික උපදේශක අනන්තා වී නාගේස්වරන් අඟහරුවාදා රැස්වීම් සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත කරුණු දැක්වූහ.

ඔවුන් විසින් සපයන ලද තොරතුරුවලට අනුව, ජී-20 සාමාජික රටවල මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන්, ආරාධිත සාමාජිකයින් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ප්‍රධානීන් ඇතුළු නියෝජිතයින් 72 ක් මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන් රැස්වීමට සහභාගී වනු ඇත.

ප්‍රධාන ගෝලීය ආර්ථික ගැටළු කිහිපයක් විසඳීම සඳහා ප්‍රායෝගික සහ අර්ථවත් ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව අමාත්‍යවරුන් සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් අතර අර්ථවත් සාකච්ඡා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු ජී-20 සභාපති කාර්යාලය රැස්වීම් න්‍යාය පත්‍රය සැලසුම් කර ඇත.

මෙම රැස්වීමේ සැසි තුනෙන් බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකු ශක්තිමත් කිරීම, ඔරොත්තු දෙන, ඇතුළත් සහ තිරසාර ‘හෙට නගර’ සඳහා මූල්‍යකරණය, ඩිජිටල් පොදු යටිතල පහසුකම් උත්තේජනය කිරීම සහ ගෝලීය ආර්ථිකයට අදාළ ගැටළු, ගෝලීය සෞඛ්‍යය සහ සහ ජාත්යන්තර බදුකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරණු ලැබීය.

රත්‍රී භෝජ් පර් සම්වාඩ් සහ ඉන්දියාවේ විවිධ ආහාර වර්ග සහ සංස්කෘතිය ප්‍රදර්ශනය කරන සංස්කෘතික වැඩසටහන් ඇතුළු අතුරු සිදුවීම් ගණනාවක් ද සැලසුම් කර ඇත.

රැස්වීම්වලට සමගාමීව, නියෝජිතයින්ට කර්නාටකයේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය භුක්ති විඳීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි විනෝද චාරිකා කිහිපයක් ද සැලසුම් කර ඇත. මෙම රැස්වීම 2023 දී ජී-20 මූල්‍ය ධාවන පථයේ විවිධ වැඩ ප්‍රවාහයන් සඳහා පැහැදිලි වරමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජී-20 මුදල් අමාත්‍යවරුන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන් සහ මුදල් සහ මහ බැංකු නියෝජිතයින් රැස්වීම් මගින් ප්‍රධාන ගෝලීය ආර්ථික ගැටළු කිහිපයක් විසඳීම සඳහා ප්‍රායෝගික සහ අර්ථවත් ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව අමාත්‍යවරුන් සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් අතර අර්ථවත් අදහස් හුවමාරුවක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්