නැගෙනහිර ලඩාක් හිහරිත හයිඩ්‍රජන් මත පදනම් වූ ක්ෂුද්‍ර ග්‍රිඩ් බලාගාර ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සීමාසහිත ජාතික තාප බලශක්ති සංස්ථාව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් ‘ජාතික හරිත හයිඩ්‍රජන් මෙහෙයුම’ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු හමුදාව සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන ඇත.

ජාතික/රාජ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ නොවන උතුරු මායිම් දිගේ ඉදිරි ප්‍රදේශවල ව්‍යාපෘතිය පිහිටුවනු ඇත. 2020 ගැල්වාන් නිම්නය තථ්‍ය පාලන රේඛාව ඔස්සේ ඇති වූ ගැටුමෙන් පසු චීනය සමඟ මිලිටරි ගැටුමක් ඇති කලාපයක් තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

හයිඩ්‍රජන් නිපදවීම සඳහා ජලයෙහි ජල විච්ඡේදනය සඳහා සූර්ය බලාගාරයක් පිහිටුවීම මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් වන අතර එය සූර්ය නොවන පැයවලදී ඉන්ධන සෛල හරහා බලය ලබා දෙනු ඇත. මෙම මුලපිරීම පොසිල ඉන්ධන මත පදනම් වූ උත්පාදක කට්ටල මත යැපීම අඩු කිරීමට සහ හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමට උපකාරී වනු ඇතැයි ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අඟහරුවාදා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දීය හමුදාව වසර 25කට ඉඩම් බදු පදනම මත ලබා දීමට එකඟ වී ඇති අතර, විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් හරහා නිපදවන විදුලිය මිලදී ගනු ඇත.

මෙම පියවර ඉන්දියානු හමුදාව සීමාසහිත ජාතික තාප බලශක්ති සංස්ථාව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන පළමු රාජ්‍ය සංවිධානය බවට පත් කරයි, අනාගතයේදී සමාන ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දීමේ සැලසුමක් ඇත. “මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම එවැනි ආකාරයේ ප්‍රථම අවස්ථාව වන අතර දේශසීමා ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ නව යුගයක් රටෙහි ආරක්‍ෂක රේඛාවන් සඳහා බලශක්ති ආරක්‍ෂාව සමගින් අනුබල දෙන” බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියත් සමඟ ඉන්දියාවේ හරිත හයිඩ්‍රජන් මෙහෙයුම යළිත් අවධානයට ලක්ව ඇත.

ඉන්දියාවේ හරිත හයිඩ්‍රජන් මෙහෙයුම යනු කුමක්ද?

ඉන්දියාව 2047 වන විට බලශක්ති ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ 2070 වන විට ශුද්ධ ශුන්‍ය විමෝචනය කරා ළඟා වීම සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගනිමින් සිටී. තවද රටේ බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සියලු ආර්ථික අංශවල පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය වැඩි කිරීම මත පදනම් වනු ඇත.

හරිත හයිඩ්‍රජන් දිගු කාලීන බලශක්ති ගබඩා කිරීම සඳහා සහ ප්‍රවාහනය, කර්මාන්ත සහ විමධ්‍යගත බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා ෆොසිල ඉන්ධන ආදේශ කිරීම සඳහා කදිම විසදුමක් වන බැවින් මෙම සංක්‍රාන්තිය සක්‍රීය කිරීම සඳහා පොරොන්දු වූ විසඳුමක් ලෙස සැලකේ.

මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඉන්දියානු රජය විසින් 2022 ජනවාරි මාසයේදී ජාතික හරිත හයිඩ්‍රජන් මෙහෙයුම අනුමත කරන ලද අතර, ඉන්දියාව ලොව ප්‍රමුඛතම හරිත හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදකයා සහ සැපයුම්කරුවෙකු බවට පත් කිරීම අරමුණු කරයි.

ඉන්දියාවේ ඉතා අභිලාෂකාමී හරිත හයිඩ්‍රජන් මෙහෙයුමට ආනයනික ෆොසිල ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීම, දේශීය නිෂ්පාදන හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය වන අතරම කර්මාන්තය සඳහා ආයෝජන සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා ආකර්ෂණය කර ගැනීම ඇතුළු අරමුණු කිහිපයක් ඇත.

2030 වන විට, වාර්ෂිකව අවම වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 5 ක හරිත හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් සංවර්ධනය කිරීම සහ රට තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව ගිගාවොට් 125 පමණ එකතු කිරීම මෙහෙයුමේ අරමුණයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්