නවතම නිල දත්ත වලට අනුව, ඉන්දීය රජය, ප්‍රාන්ත ආන්ඩු සමඟ හවුල් වී, ජල ජීවන් මෙහෙයුම (JJM)-හර් ඝර් ජල් වැඩසටහන යටතේ රටේ ග්‍රාමීය නිවාසවලින් 59% කට පමණ නළ ජල සම්බන්ධතා ලබා දී ඇත.

ජල ජීවන් මෙහෙයුම-හර් ඝර් ජල් වැඩසටහන 2019 අගෝස්තු මාසයේදී දියත් කරන ලද්දේ රටේ සෑම ග්‍රාමීය නිවසකටම නළ ජල සම්බන්ධතා හරහා සහතික කළ පානීය ජලය සැපයීමේ අරමුණ ඇතිවය. වැඩසටහන දියත් කරන විට ග්‍රාමීය නිවාසවලින් 17% කට පමණක් නළ ජල සම්බන්ධතා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, 2023 මාර්තු 20 වන විට, මෙම වැඩසටහන යටතේ ග්‍රාමීය නිවාස කෝටි 8.26 කට අමතර නළ ජල සම්බන්ධතා ලබා දී ඇති අතර, රටේ ග්‍රාමීය නිවාස කෝටි 19.43 න් නළ ජල සැපයුම ඇති ග්‍රාමීය නිවාස සංඛ්‍යාව කෝටි 11.49 දක්වා ගෙන ඇත.

බ්‍රහස්පතින්දා ලෝක් සභාවේදී ලිඛිත පිළිතුරක් ලබා දෙමින් ඉන්දීය මධ්‍යම ජල ශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රහලාද් සිං පටෙල් විසින් මෙම තොරතුරු සපයන ලදී.

ප්‍රාන්ත පහ – ගෝවා, ගුජරාට්, හර්යානා, පන්ජාබ් සහ තෙලංගානා – මෙන්ම යූටී තුනක් – ඒ ඇන්ඩ් එන් දූපත්, පුදුචෙරි, සහ ඩාද්‍රා නගර් හවේලි සහ දමන් ඩියු – මේ දක්වා ‘හර් ඝර් ජල්’ (100% ආවරණය) ප්‍රාන්ත ලෙස නම් කර ඇත.. 2024 වන විට, ඉතිරි ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ටෙරිටරි ප්‍රදේශවල ද නළ ජල සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දීය මධ්‍යම ජල ශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රහලාද් සිං පටෙල්ට අනුව, ජලය රාජ්‍ය විෂයක් වන බැවින්, ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අනුමත කිරීම ප්‍රාන්ත රජයන්ගේ යුතුකම වේ. මධ්‍යම රජය ප්‍රාන්ත රජයේ ප්‍රයත්නයන්ට මුල්‍ය සහ තාක්ෂණික ආධාර ලබා දෙන නමුත් වැඩසටහන යටතේ නිර්මාණය කරන ලද ජල සම්පාදන යටිතල පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම අදාළ ප්‍රාන්ත රජයන්ගේ විෂය පථයට අයත් වේ.

වැඩසටහන යටතේ සපයනු ලබන නළ ජල සම්බන්ධතා වල ක්‍රියාකාරීත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා, පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සම්මත සංඛ්‍යාලේඛන නියැදි මත පදනම්ව ස්වාධීන තෙවන පාර්ශවීය ආයතනයක් හරහා වාර්ෂික තක්සේරුවක් පවත්වයි.

2022 පෙබරවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා සිදු කරන ලද අවසන් තක්සේරුවේදී, කුටුම්භවලින් 86% ක් ක්‍රියා කරන නළ සම්බන්ධතා ඇති බවත්, එයින් 85% කට ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයෙන් ජලය ලැබෙන බවත්, 80% ක් ජල සම්පාදන කාලසටහනට අනුව නිතිපතා ජලය ලබා ගන්නා බවත් සොයා ගන්නා ලදී. නියමිත ජල තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුව කුටුම්භවලින් 87%කට ජලය ලැබේ

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්