ඉන්දීය මධ්‍යම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අමිත් ෂා ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ආරක්ෂක ජාලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ආරක්ෂාවට අදාළ විවිධ අංශ සමාලෝචනය කළේය. එහිදී ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව ශුන්‍ය ඉවසීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන ලෙස නියෝගයක් ඔහු නිකුත් කළේය.

සාමාන්‍ය ජනතාවගේ යහපැවැත්මට හානි වන ත්‍රස්තවාදී-බෙදුම්වාදී ව්‍යාපාරයට ආධාර කරන, අනුබල දෙන සහ පවත්වාගෙන යන අංගයන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රස්තවාදී පරිසර පද්ධතියක් බිඳ දැමිය යුතු බව ඉන්දීය මධ්‍යම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ෂා රැස්වීමේදී අවධාරණය කළේය.

මෙම රැස්වීමේදී මධ්‍යම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ජම්මු හා කාශ්මීර් යූනියන් ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වන විවිධ සංවර්ධන කටයුතු ද සමාලෝචනය කළේය. මෙහිදී ඔහු ව්‍යාපෘති නියමිත වේලාවට නිම කිරීම පිළිබඳව ද අවධාරණය කළේය.

විවිධ යෝජනා ක්‍රම යටතේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ සියයට 100ක සන්තෘප්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත්, සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ සමාජයේ සෑම අංශයකටම ළඟා වීම සහතික කිරීමට හැකි උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන ලෙසත් ඔහු නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

ජම්මු සහ කාශ්මීර් ලුතිනන් ආණ්ඩුකාර මනෝජ් සිංහා, යූනියන් ස්වදේශ ලේකම්, අධ්‍යක්ෂ , රෝ ප්‍රධානී සහ ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ යූනියන් ප්‍රදේශයෙහි නිලධාරීන් ඇතුළු ඉන්දීය රජයේ අනෙකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් රැස්වීමට සහභාගී වූහ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්