ඉන්දියාවේ සිටින සිය මාධ්‍යවේදීන්ට අයුතු ලෙස සැලකීමේ චීනයේ ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සිකුරාදා යළිත් අවධාරණය කළේ චීන මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු සියලුම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් දුෂ්කරතාවයකින් තොරව ඉන්දියාවේ සිය කටයුතු කරගෙන යන බවයි.

සතිපතා පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ

ප්‍රකාශක අරින්දම් බග්චි ද අවධාරණය කළේ, ඉන්දියාවේ විදේශීය මාධ්‍යවලට තම කාර්යාංශය සඳහා දේශීය මාධ්‍යවේදීන් නිදහසේ බඳවා ගත හැකි අතර, ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදීන් චීනයේ විවිධ සීමාවන්ට මුහුණ දෙන බවයි.

“චීන මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු සියලුම විදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කිරීමට හෝ මාධ්‍ය ආවරණය කිරීමට කිසිදු සීමාවකින් හෝ දුෂ්කරතාවයකින් තොරව කටයුතු කර ඇත.”

චීනයේ සිටින ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රදේශවාසීන් වාර්තාකරුවන් හෝ මාධ්‍යවේදීන් ලෙස බඳවා ගැනීමට අවසර නොදීම වැනි විශේෂිත දුෂ්කරතා සමඟ කටයුතු කරමින් සිටින බව ඔහු පැවසීය.

“ඉන්දියාවේ විදේශ මාධ්‍යවලට තම කාර්‍යාංශවල සේවය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් නිදහසේ කුලියට ගැනීමට සහ කළ හැකිය. ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදීන්ට චීනය තුළ ප්‍රවේශය සහ දේශීයව සංචාරය කිරීමේදී සීමාවන් කිහිපයකට ද මුහුණ දීමට සිදුවේ,” ඔහු පැවසීය.

එහි සේවය කරන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් සඳහා ඉන්දියාවේ සහය සහ සහයෝගය අවධාරණය කිරීමට අමතරව, චීන බලධාරීන් එලෙසම ඉන්දීය මාධ්‍යවේදීන්ට එහි කටයුතු කරගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇතැයි ඔහු බලාපොරොත්තු පළ කළේය.

“සාමාන්‍ය මාධ්‍යවේදි හැසිරීම් සහ ක්‍රියාකාරකම් වලින් අපගමනය නොවිය යුතුය. චීනයේ සේවය කරන සහ වාර්තා කිරීමේදී ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදීන් අඛණ්ඩව පැමිණීමට චීන බලධාරීන් පහසුකම් සැලසෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

චීන මාධ්‍යවේදීන්ට ඉන්දියාවේදී අසාධාරණ සහ වෙනස් කොට සැලකීම් සිදුවන බවට චීන විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු මීට පෙර චෝදනා කර තිබුණා.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්