ඉන්දියාව විසින් යුක්රේනයේ සැපෝරිෂියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ තත්ත්වය පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කර ඇත. එමෙන්ම ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා වන පියවරයනට සහය දෙන බව ද ඉන්දියාව අවධාරණය කොට ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවකදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉන්දියාවේ නිත්‍ය නියෝජිත රුචිරා කම්බෝජ් පැවසූයේ සැපෝරිෂියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඉන්දියාව කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බවයි.

ආතතීන් අඩු කිරීමට සහ පහසුකමේ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට පියවර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියට ඉන්දියාව ඇතුළු අඛණ්ඩ සහාය දෙන බව ඇය පැවසුවාය.

යුරෝපයේ විශාලතම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය වන සැපෝරිෂියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය, මේ වන විට රුසියානු හමුදා විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත. බලාගාරය අවට පිපිරීමකින් යුරෝපය පුරා විකිරණ කාන්දු විය හැකි බවට විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවා ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

ඉන්දියාවේ නිත්‍ය නියෝජිත රුචිරා කම්බෝජ් පැවසූයේ ඉන්දියාව දිගින් දිගටම යුක්රේනයේ න්‍යෂ්ටික මධ්‍යස්ථානවල ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණයෙන් පසුවන බවයි.

මහජන සෞඛ්‍යයට සහ පරිසරයට “න්‍යෂ්ටික අනතුරකින් විශාල විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බැවින් ඉන්දියාව ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ වැදගත්කමක් ලබා දෙන බව ඇය පැවසුවාය.

ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය විසින් අගෝස්තු 19 වන දින යුක්රේනයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර සම්බන්ධ නිකුත් කරන ලද යාවත්කාලීන කිරීම් ඉන්දියාව සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය විසින් සැපෝරිෂියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට නිරීක්ෂණ චාරිකා වල නිරත වීමට කැමැත්ත පළ කොට තිබිණ.

ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය ගෝලීය පිළිවෙල ජාත්‍යන්තර නීතිය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය සහ රාජ්‍යවල භෞමික අඛණ්ඩතාව සහ ස්වෛරීභාවයට ගරු කිරීම මතනැංගුරම් ලා ඇති බව ඇය අවධාරණය තළාය.