රුසියාවේ ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලය රුසියාවේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇත්තේ දැනට ඔවුන්ට රට හැර යාමට කිසිදු ආරක්ෂක හේතුවක් නොමැති බව සහතික කරමිනි.

අසල්වැසි යුක්රේනයේ රුසියානු ආක්‍රමණය තුන්වන සතියට එළැඹෙන විටත් ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලයේ සහතිකය ලැබුණි. සිසුන් ඇතුළු සියලුම ඉන්දියානු ජාතිකයන් දැන් යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් යුක්රේනයෙන් ඉවත් කර ඇත.

“රුසියාවේ විශ්ව විද්‍යාලවල සිටින ඉන්දියානු සිසුන් රට තුළ දිගටම රැඳී සිටීම සඳහා උපදෙස් පතමින් තානාපති කාර්යාලයට පණිවිඩ ලැබෙමින් පවතී,” තානාපති කාර්යාලය පැවසීය.

“තානාපති කාර්යාලය සියලුම සිසුන්ට සහතික වීමට කැමතියි, ඔවුන්ට පිටවීමට ආරක්ෂක හේතු කිසිවක් දැනට අපට නොපෙනේ. සිසුන් ඇතුළු ඉන්දියානු ජාතිකයින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තානාපති කාර්යාලය අදාළ බලධාරීන් සමඟ නිරන්තර සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

කෙසේ වෙතත්, රුසියාවේ බැංකු සේවාවන්හි යම් යම් බාධා කිරීම් සහ රුසියාවේ සිට ඉන්දියාවට සෘජු ගුවන් ගමන් සම්බන්ධතා සිදුවෙමින් පවතින බව සඳහන් කළ තානාපති කාර්යාලය, සිසුන්ට මෙම අංශ සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ලක් ඇත්නම් සහ නැවත ඉන්දියාවට යාමට කැමති නම්, එසේ කිරීමට සලකා බැලිය හැකි බව තානාපති කාර්යාලය පැවසීය.

“ශාස්ත්‍රීය වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන් දැනටමත් මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රමයට මාරු වී ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල ගණනාවක් විසින් තානාපති කාර්යාලයට දන්වා ඇත,”

“තමන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු බාධාවකින් තොරව කරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අදාළ විශ්වවිද්‍යාල සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි ක්‍රියා කරන ලෙස සිසුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ,” තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“2022 මාර්තු 03 වන දිනට ඉන්දියානු ජාතිකයන් සඳහා නවතම උපදේශනය” යනුවෙන් ව්‍යාජ උපදේශනයක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වන බව ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලයේ අවධානයට ලක්ව ඇත,” ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලය ට්විටර් සටහනක් තබමින් පවසා ඇත.