එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා ජාත්‍යන්තර දිනයේදී ඉන්දීය .විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට සහභාගී වන සියලුම සාම සාධක හමුදා භටයින් සිහිපත් කළේය

ලෝකයේ වඩාත්ම අවිනිශ්චිත දේශපාලන සහ ආරක්ෂක තත්වයන් තුළ දස දහස් ගණනක් ජනයා ආරක්ෂා කිරීමට සාම සාධක හමුදා කටයුතු කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක භටයින්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය මැයි 29 වන දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. නිල් ධජය යටතේ ස්ථානගත කර ඇති මිලියනයකට ආසන්න සාම සාධක හමුදා භටයින්ට ගෞරව දැක්වීම මෙදින සිදුවේ.

පළමු එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම 1948 මැයි 29 දින සිදු කරන ලදී. ඒ ඊශ්‍රායලය සහ එහි අරාබි අසල්වාසීන් අතර ඇති වූ සටන් විරාම ගිවිසුම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදා නිරීක්ෂකයින් කුඩා සංඛ්‍යාවක් මැද පෙරදිගට යැවීමයි.

සාමය වෙනුවෙන් දිවි පිදූ හාරදහසකට අධික සාමසාධක භටයන් වෙනුවෙන් උපහාර දැක්වීමේ අවස්ථාව ද මෙම දිනයට යෙදී ඇත.

“ජනතා සාමයේ ප්‍රගතිය: හවුල්කාරිත්වයේ බලය”යන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක භටයින් සැමරුම් උත්සවයේ තේමාව යි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම අනෙකුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන, හමුදා සහ පොලිස් දායකත්වය සපයන රටවල්,මානව හිමිකම් ප්‍රජාවන්, කාන්තාවන්, තරුණයින්, මාධ්‍ය, විද්වතුන්,සිවිල් සංවිධාන, සංස්කෘතික හා ඇදහිල්ල පදනම් කරගත් නායකයින්, සත්කාරක රජයන්, සාමාජික රටවල් සහ තවත් බොහෝ අයගේ උත්සාහයන් පිළිගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා භටයන් යුද්ධයෙන් සරණාගත භාවයට පත්වූ සිවිල් වැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා භූමියේ සිදුවන මානුෂීය ආධාර බෙදාදීම, සටන්කාමීන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු ආදී පුළුල් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක කාර්යය හා කර්තව්‍යයන් සඳහා දායක වේ.