ඉන්දීය පරිසර, වන සහ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අමාත්‍ය භූපෙන්දර් යාදව් අඟහරුවාදා ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ෆ්‍රැන්චෙස්කෝ ලා කැමරා නවදිල්ලියේදී හමුවිය.

පරිසර, වන සහ දේශගුණික විපර්යාස අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඉන්දියාවේ සභාපති ධුර කාලය තුළ ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනය G-20 සඳහා දායක විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් දෙදෙනා ඵලදායී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූහ.

ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනය සහ ඉන්දියාව අතර සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළු අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා පිළිබඳ කරුණු පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කළහ. පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශයේ සහයෝගීතාවය ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන ලදී.

ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනය විසින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කෙරෙහි, විශේෂයෙන් සූර්ය බලශක්තිය කෙරෙහි ඇති දැවැන්ත ගෝලීය ග්‍රහණය සැලකිල්ලට ගෙන, COP 26 හි දී අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වැඩිදියුණු කළ දේශගුණික ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනයට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සංවර්ධන අභිලාෂයන්වලට හානියක් නොවන පරිදි, පුනර්ජනනීය බලශක්තියට කර්මාන්ත සංක්‍රමණය වේගවත් කළ හැකි ආකාරය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනය සහ ඉන්දියාව අතර සම්බන්ධය ශක්තිමත් කරන අතරම G-20 සහ පවතින විධිවිධානවලින් ඔබ්බට ද අපට බැලිය හැකි බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

ඉන්දියාව වැනි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් විසින් වැඩිදියුණු කරන ලද දේශගුණික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මූල්‍ය, තාක්‍ෂණ හුවමාරුව සහ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ සහාය ඇතුළුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අත්‍යවශ්‍ය මාධ්‍යයන් සැපයීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ද දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කළහ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්