ඉන්දියා-තායිලන්ත සම්බන්ධීකරණ මුර සංචාරයේ (ඉන්දු-තායි කෝපාට් ) 35 වන අදියර ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සහ රාජකීය තායි නාවික හමුදාව විසින් 2023 මැයි 3-10 දක්වා පැවැත්වීය.එහිදී සාගර ආරක්ෂාව සඳහා ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවයේ සහ කැපවීමේ සලකුණක් ලෙස සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

අන්දමන් මුහුදේ ජාත්‍යන්තර සමුද්‍ර මායිම් රේඛාව ඔස්සේ සිදු වූ මෙම ද්වි-වාර්ෂික සම්බන්ධීකරණ මුර සංචාරය, සමුද්‍රීය සබඳතා වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඉන්දියන් සාගරයේ මෙම වැදගත් ප්‍රදේශයේ ජාත්‍යන්තරයට ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ අරමුණින් සිදු කරන ලදී.

කෝපාට් යාත්‍රා අතර සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කරන අතර මුහුදු කොල්ලකෑම්, සන්නද්ධ මංකොල්ලකෑම් සහ නීති විරෝධී, වාර්තා නොකළ සහ නියාමනය නොකළ මසුන් ඇල්ලීම ඇතුළු අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් නැවැත්වීමට සහ වැළැක්වීමට නීති පැනවීම පහසු කරයි. මුහුදේ සෙවුම් සහ මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සඳහා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමෙන්, ජාවාරම් සහ නීති විරෝධී සංක්‍රමණ වැළැක්වීම මගින් මෙහෙයුම් සහජීවනය වැඩිදියුණු කිරීමට ද එය දායක වේ.

ඉන්දු-තායි කෝපාට් විසින් ඉන්දියානු නාවික නෞකා) කේසරි, දේශීයව සාදන ලද ගොඩබෑමේ නැව් ටැංකියක් (විශාල) සහ තායි මැජස්ටිගේ නෞකාව සයිබුරි, චාඕ ප්‍රායා පන්තියේ නෞකාවක් සමඟ සමුද්‍ර මුර සංචාර ගුවන් යානා දෙකෙහිම සහභාගීත්වය දුටුවේය.

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඉන්දියානු නාවික හමුදාව කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ රටවල් සමඟ ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වී සිටී. ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික අභ්‍යාස, සම්බන්ධීකරණ මුර සංචාර, ඒකාබද්ධ නිරීක්ෂණ සහ මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන මෙහෙයුම් හරහා මෙය සාක්ෂාත් කර ගෙන ඇත.

වසර ගණනාවක් පුරා, ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සහ රාජකීය තායි නාවික හමුදාව අතර සබඳතා පුළුල් පරාසයක ක්‍රියාකාරකම් සහ අන්තර්ක්‍රියා ආවරණය කරමින් සමීප සහ මිත්‍රශීලී වී ඇත. “35 වැනි ඉන්දු-තායි කෝපාට් යනු අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වය තහවුරු කිරීමට සහ ඉන්දියාව සහ තායිලන්තය අතර මිත්‍රත්වයේ ශක්තිමත් බැඳීම් ඇති කිරීමට ඉන්දියානු නාවික හමුදාවේ උත්සාහයන් වැඩිදියුණු කිරීමේ තවත් පියවරකි” යනුවෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්