ඉන්දීය-මොසැම්බික්-ටැන්සානියා ත්‍රෛපාර්ශ්වික ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාසයට ඉන්දීය නාවික හමුදාව මොසැම්බික් සහ ටැන්සානියාවේ නාවික හමුදා සමඟ සහභාගී විය.

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සෙනසුරාදා ප්‍රකාශ කළේ මෙම අභ්‍යාසය ඔක්තෝබර් 27 වන දින ටැන්සානියාවේ ඩාර් එස් සලාම් හිදී ආරම්භ වූ අතර එය ඔක්තෝබර් 29 දක්වා දින තුනක් පැවති බවයි.

ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ, මාර්ගෝපදේශක මිසයිල නෞකාවක් වන අයි.එන්.එස් ටර්කාෂ්, චෙතක් හෙලිකොප්ටරය සහ මාකෝස් (විශේෂ බලකාය) මෙම අභ්‍යාසයට සහභාගී විය.

මෙම අභ්‍යාසයේ ප්‍රධාන අරමුණු තුන වූයේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, සමුද්‍රීය සහයෝගීතාව වැඩි කිරීම සහ පුහුණුව සහ හොඳම භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීම හරහා පොදු තර්ජනවලට මුහුණ දීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමයි.

මෙම අභ්‍යාසයට වරාය සහ මුහුදු අදියර යන දෙකම සම්බන්ධ විය.

වරාය අදියරට පැමිණීම, පුවරුව, සෙවීම සහ අල්ලා ගැනීම , කුඩා ආයුධ පුහුණුව, සාමුහික කිමිදුම් මෙහෙයුම්, හානි පාලනය සහ ගිනි නිවීමේ අභ්‍යාස ඇතුළු හැකියාවන් ගොඩනැගීමේ අභ්‍යාස ඇතුළත් විය.

මුහුදු අදියර බෝට්ටු ක්‍රියාකාරකම්, යාත්‍රා අල්ලා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් , හෙලිකොප්ටර් මෙහෙයුම්, කුඩා ආයුධ වෙඩි තැබීම අභ්‍යාස, නැංගුරම් දැමීම සහ මුර සංචාර ඇතුළත් විය.

මෙම අභ්‍යාස මගින් ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සමුද්‍ර ආරක්‍ෂාව,සමුද්‍රීය අසල්වැසියන් සමඟ සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සහ කලාපයේ සැමට ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය සඳහා ඉන්දියාවේ සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ කැපවීම පෙන්නුම් කරයි යැයි ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්