ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ C-17 ගුවන් යානයක් මොරිෂස් රජයට භාර දීමට නියමිත උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටරය-Mk III සමගින් මොරිෂස් රාජ්‍ය වෙත ළඟා වී තිබේ.

මෙම නව හෙලිකොප්ටරය එකතු කිරීම මොරිෂස් පොලිස් බලකායේ පොලිස් හෙලිකොප්ටර් සේවයේ ගුවන් බලඇණියේ ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරයි. එ‍මෙන්ම එහි මෙහෙයුම් හැකියාවන් ද දෙගුණ කරයි.

ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාවේ C-17 ගුවන් යානය මොරිෂස් රජයට භාර දීමට උසස් සැහැල්ලු -III හෙලිකොප්ටරයක් සමඟ මුරුසියට ගොඩ බැස්සේය. මුරුසියේ. මෙම නව එකතු කිරීම එහි මෙහෙයුම් හැකියාවන් දෙගුණ කරයි, යැයි මොරිෂස් හි ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සිකුරාදා ට්වීට් කළේය.

මොරිෂස් හි ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, ඉන්දීය රජය මීට පෙර මොරිෂස් වෙත ලබා දුන් උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටර-I හි කල්බදු කාලය 2025 මාර්තු 31 දක්වා අමතර වසර දෙකකට දීර්ඝ කර ඇති බවයි.

මොරිෂස් රජය එහි පොලිස් බලකාය සඳහා උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටර- III මිලදී ගැනීම සඳහා 2022 ජනවාරි මාසයේදී හින්දුස්ථාන් ගුවන් යානා සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. මෙම හෙලිකොප්ටරය අපනයනය කිරීම මගින් මිත්‍ර ජාතීන්ට ආරක්ෂක අපනයනය සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයන් ඉස්මතු කරයි. එමෙන්ම ඉන්දීය සාගර කලාපයේ මොරිෂස් සමඟ ඉන්දියාවේ සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.

මේ වන විට, මොරිෂස් රජය දැනටමත් එක් උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටර I සහ ඩෝනියර් (Do-228) ගුවන් යානයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටර-III විශේෂත්වය නම්, එය ටොන් 5.5 කාණ්ඩයේ දේශීය, බහු කාර්ය භාර සහ බහු මෙහෙවර හෙලිකොප්ටරයක් වීමයි. තවද එය ඉන්දියාවේ සහ විදේශයන්හි ස්වභාවික විපත් වලදී ජීවිතාරක්ෂක මෙහෙයුම් ඇතුළු විවිධ උපයෝගිතා භූමිකාවන්හි ඉතා ඵලදායී බව ඔප්පු වී ඇත. .

මේ දක්වා නිපදවා ඇති උසස් සැහැල්ලු හෙලිකොප්ටර 335 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමඟින්, පියාසර පැය 3,40,000 කට අධික කාලයක් ලොග් වී ඇති මෙම හෙලිකොප්ටරය ආරක්‍ෂක අංශයේ ඉන්දියාවේ තාක්‍ෂණික දස්කම් පිළිබඳ සාක්ෂියක් ලෙස පවතී.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්