ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ බංග්ලාදේශ අගමැතිනි ෂීක් හසීනා 2023 මාර්තු 18, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය හරහා ඉන්දු-බංග්ලාදේශ මිත්‍රත්ව නල මාර්ගය විවෘත කරනු ඇත.

ඉන්දීය බංගලාදේශ මිත්‍රත්ව නල මාර්ගයේ ප්‍රධාන විශේෂාංග

1.මෙය ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශය අතර ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 377 ක ඇස්තමේන්තුගත වියදමින් ඉදිකරන ලද පළමු දේශසීමා බලශක්ති නල මාර්ගයයි.

  1. කිලෝමීටර් 131.5ක් දිග නළ මාර්ගය ඉන්දියාවේ බටහිර බෙංගාලයේ සිලිගුරි හි ඇසෑම් පදනම් කරගත් රාජ්‍ය අංශයේ නුමාලිගාර් පිරිපහදු ලිමිටඩ්හි අලෙවිකරණ පර්යන්තයෙන් අධිවේගී ඩීසල් රැගෙන යනු ඇත.
  2. බංගලිදේශයේ ඩිනාජ්පූර් දිස්ත්‍රික්කයේ බංගලාදේශ පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාවේ පර්බතිපූර් ඩිපෝවට තෙල් ප්‍රවාහනය කෙරේ.
  3. .මෙම නල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 126.5ක් පමණ බංග්ලාදේශයේ වන අතර කිලෝමීටර 5ක් ඉන්දියාවේ පිහිටා ඇත.
  1. නල මාර්ගයේ බංග්ලාදේශ කොටසෙහි පිරිවැය – ආසන්න වශයෙන් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 285 – ප්‍රදාන ආධාර යටතේ ඉන්දියානු රජය විසින් දරන ලදී.
  2. .ඉන්දියා-බංග්ලාදේශ මිත්‍රත්ව නල මාර්ගය යනු බංගලාදේශ පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාවේ මගින් බංග්ලාදේශය තුළ අලෙවි කිරීම සඳහා අධිවේගී ඩීසල් සැපයීම සඳහා කැපවූ නල මාර්ගයකි. ඉන්දියානු භූමිය තුළ කිසිදු පාරිභෝගිකයෙකුට සේවය නොකෙරේ.
  1. වසර 15 ක කාලයක් සඳහා අධිවේගී ඩීසල් බංගලාදේශ පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාවේ වෙත විකිණීම සඳහා නුමාලිගාර් පිරිපහදු ලිමිටඩ් සහ බංගලාදේශ පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාවේ අතර විකුණුම් මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.
  2. වාර්ෂිකව මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 1ක් අධිවේගී ඩීසල් ප්‍රවාහනය කිරීමට නල මාර්ගයට හැකියාව ඇත. එය මුලින් උතුරු බංග්ලාදේශයේ දිස්ත්‍රික්ක හතකට අධිවේගී ඩීසල් සපයනු ඇත.
  3. ඉන්දියා-බංග්ලාදේශ මිත්‍රත්ව නල මාර්ගය සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ බංග්ලාදේශ අගමැතිනි ෂීක් හසීනා විසින් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ හරහා පවත්වන ලදී.
  1. ඉන්දියා-බංග්ලාදේශ මිත්‍රත්ව නල මාර්ගය යනු ඉන්දියානු සහාය ඇතිව බංග්ලාදේශයේ මෑතකාලීන සංවර්ධන සහ සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘති කිහිපයකි. ඉන්දියාව එහි ‘අසල්වැසි ප්‍රථම’ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ බංග්ලාදේශයට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතාවය මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් පිළිබිඹු වේ.