ඉන්දියාව සහ ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය 2023 ජූලි 27 වැනි දින පැවති ඉන්දියාව සහ ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය අතර තුන්වන වටයේ විදේශ කාර්යාල උපදේශන අතරතුර සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ මෙන්ම ආර්ථික සහ වෙළඳ සබඳතාවල සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමට විවිධ ක්‍රම සලකා බලන ලදී.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් සපයන ලද තොරතුරුවලට අනුව, කෘෂිකර්මය, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය, ආරක්ෂක, උරුමයන් සංරක්ෂණය සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම යන ක්ෂේත්‍රවල සමීප සහයෝගීතාව පිළිබඳව ද දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කළහ.

මීට අමතරව, ඔවුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ, ආසියාන් සහ මීකොං-ගංගා සහයෝගීතාව වැනි අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුවක් දක්වන කලාපීය සහ ගෝලීය ගැටළු සාකච්ඡා කළහ.

වියන්තියන්, ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය හි පැවති මෙම රැස්වීමේ සම සභාපතිත්වය දරනු ලැබුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් (නැගෙනහිර) සෞරබ් කුමාරන්ද් සහ ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය ෆොක්සි කයිකාම්ෆිතෝඋනේ විසිනි.

මීකොං-ගංගා සහයෝගීතාව සඳහා රට සම්බන්ධීකාරක ලෙස ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය වෙත ඉන්දියාව සිය ප්‍රසාදය පළ කළ අතර, 2024 දී ආසියාන් හි සභාපති ලෙස ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය සඳහා සහය පළ කළේය. රැස්වීම අතරතුර, දෙදෙනා ඉක්මන් අවබෝධතා ගිවිසුම් පහක් සම්බන්ධයෙන් නව අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළහ. අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ජල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල බලපෑම් ව්‍යාපෘති

විදේශ කාර්යාල උපදේශනහි මීළඟ වටය නවදිල්ලියේ පැවැත්වීමට දෙපාර්ශවයම තීරණය කළහ.

ලාඕ හි සිටියදී, ලේකම් (නැගෙනහිර) නියෝජ්‍ය අගමැති සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සලුම්ක්සේ කොමාසිත් ද හමුවිය.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්