ඉන්දියාව සමඟ මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඇරඹේ

Spread the love

ඉන්දියාව මෙරට බලධාරීන් සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ පළමු වටයේ සාකච්ඡා සැප්තැම්බර් 16 වනදා පැවැත්වූ බව මෙරට පිහිටි ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසූ බව රොයිටර්ස් පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සාකච්ඡා සුහදශීලීව පැවත්වූ බවයි මෙරට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කර තිබෙන්නේ.

Related Posts