2023 පෙබරවාරි 24 දින ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ඉන්දීය ඖෂධ දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉන්දීය රසායනික හා පොහොර අමාත්‍යාංශය එක්ව නවදිල්ලියේ ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන වැඩසටහන පිළිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් සංවිධානය කරන ලදී.

ගෝලීය දකුණේ හවුල්කාර රටවල් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් සහභාගී වූ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියේදී, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් හවුල්කාර රටවලට ඔවුන්ගේ රටවල ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන වැඩසටහන වැනි පොදු කේන්ද්‍රීය යෝජනා ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය විය.

සාමාන්‍ය ජනතාවට දැරිය හැකි මිල, ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ ඖෂධ ලබා ගැනීමේ හැකියාව කෙරෙහි මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රබල බලපෑම පැහැදිලි කළේය. මෙම අත්දැකීම් බෙදාහදා ගත් අතර වෙනත් රටවල මෙය යෙදිය හැකි ආකාරය සාකච්ඡා කළේය. ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය එය සිය සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ නව අංගයක් බවට පත් කරනු ඇත යැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. .‘ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂාධි පරියෝජන’ යනු කුමක්ද?

ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන වැඩසටහන යෝජනා ක්‍රමය මහජනතාවට ගුණාත්මක සහ දැරිය හැකි ඖෂධ සැපයීම අරමුණු කරගත් ඉන්දීය රජයේ ප්‍රමුඛ වැඩසටහනකි. එය පහත ප්‍රධාන ලක්ෂණ ඇත:

දැරිය හැකි ඖෂධ මිල: මෙම යෝජනා ක්‍රමය මහජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට ගුණාත්මක සාමාන්‍ය ඖෂධ ලබා දෙයි. යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සපයනු ලබන ඖෂධ ඔවුන්ගේ සන්නාමගත සගයන්ට වඩා බෙහෙවින් අඩු මිලකට ලබා ගත හැකිය.

ලබා ගැනීමේ හැකියාව: රට පුරා 9,000 කට අධික ජන ඖෂධ මධ්‍යස්ථාන හරහා ඖෂධ ලබා ගත හැකිය. මෙම මධ්‍යස්ථාන මෙහෙයවනු ලබන්නේ රසායනික හා පොහොර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන ඉන්දියාවේ ඖෂධ රාජ්‍ය ආයතන කාර්යාංශය විසිනි.

පුළුල් පරාසයක ඖෂධ: මෙම යෝජනා ක්‍රමය මඟින් සියලුම ප්‍රතිකාර කාණ්ඩ ආවරණය වන පරිදි පුළුල් පරාසයක සාමාන්‍ය ඖෂධ ලබා දේ. ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන වැඩසටහන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාන්‍ය ඖෂධ 1759කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබේ. මීට අමතරව, ශල්‍ය උපකරණ සහ පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය 280 ක් ද මෙම යෝජනා ක්‍රමය මගින් ආවරණය කෙරේ.

ගුණාත්මක ඖෂධ: යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සපයනු ලබන ඖෂධ උසස් තත්ත්වයේ වන අතර ඉන්දියාවේ ඖෂධ පාලක ජනරාල් විසින් අනුමත කර ඇත. මේවා පරීක්ෂණ සහ ක්‍රමාංකන රසායනාගාර සඳහා වන ජාතික ප්‍රතීතන මණ්ඩලය විසින් පරීක්ෂා කර සහතික කර ඇත. ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ දැඩි ක්‍රියාවලියක් හරහා තෝරාගෙන ඇති පිළිගත් ඖෂධ සමාගම් විසිනි.

ඉහළ මට්ටමේ අධීක්‍ෂණය: මෙම යෝජනා ක්‍රමය අධීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ ඖෂධ කර්මාන්තයේ, ශාස්ත්‍රීය අංශයේ සහ සිවිල් සමාජයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් සමන්විත ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් මගිනි. යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සපයනු ලබන ඖෂධ ඉහළම තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල බව කමිටුව සහතික කරයි.

වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි බව: මෙම යෝජනා ක්‍රමය දුරස්ථ සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තවත් ජන් ඖෂධී වෙළඳසැල් විවෘත කිරීමෙන් එහි ප්‍රවේශය පුළුල් කරයි. සමාජයේ සෑම අංශයකටම දැරිය හැකි මිලකට ඖෂධ සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දීමට රජය කැපවී සිටින බව පවසා තිබේ.

ව්‍යවසායකයින් සඳහා දිරි දීමනා: රජය ව්‍යවසායකයින්ට ජන් ඖෂධ ගබඩා පිහිටුවීමට දිරි දීමනා ලබා දෙයි. මෙම යෝජනා ක්‍රමයට සහභාගී වීමට පුද්ගලික අංශය දිරිමත් කර ඇති අතර එහි ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට උපකාරී වී ඇත.

පහසු ලබා ගැනීමේ හැකියාව: මෙම යෝජනා ක්‍රමය රෝහල්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ප්‍රාන්ත රජයන් සමඟ සහයෝගයෙන් ඖෂධ පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සහතික කරයි. දුරස්ථ සහ අඩු පහසුකම් සහිත ප්‍රදේශවල ඖෂධ සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීමට මෙය උපකාරී වී ඇත.

සෞඛ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්: ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන වැඩසටහන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ, සාමාන්‍ය ඖෂධ භාවිතයේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද පවත්වනු ලැබේ.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වියදම් මත ඉතිරි කිරීම: දැරිය හැකි මිලකට ඖෂධ ලබා දීමෙන්, මෙම යෝජනා ක්‍රමය පවුල්වලට ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය වියදම්, විශේෂයෙන් නිදන්ගත රෝග සඳහා ඉතිරි කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

සමස්තයක් වශයෙන්, ප්‍රධාන මන්ත්‍රී භාරතිය ජනෞෂධි පරියෝජන යෝජනා ක්‍රමය මහජනතාවට ඖෂධ දැරිය හැකි මිල, ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ ලබා ගැනීමේ හැකියාව කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කර ඇත. මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට රජය දක්වන කැපවීමත් සමඟ රටේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවට සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමේ හැකියාව එයට ඇත.

රජයේ අත්දැකීම් බෙදාහදා ගැනීමට සහ වෙනත් රටවලට සමාන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීමට රජය දක්වන කැමැත්ත ගෝලීය සෞඛ්‍ය සමානාත්මතාවය සඳහා එහි කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්