ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් බ්‍රහස්පතින්දා මාලදිවයිනේ ෂවියනි ෆෝකයිධූ හි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරමින් පැවසුවේ ප්‍රදාන ආධාර හරහා ඉන්දියාව දූපත් 36 ක් පුරා පැතිරී ඇති ඉහළ බලපෑම් ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 45 කට සහාය දෙන බවයි.

මෙම ව්‍යාපෘති 23ක් දැනටමත් අවසන් කර ඇත.ගාෆ් ධාලු ගද්දූහි ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නව ව්‍යාපෘතියක් ඊයේ එක් කරන ලදී, ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

මෙම ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය ඉන්දියා-මාලදිවයින සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය යටතේ මාලදිවයින පුරා නිර්මාණය වෙමින් පවතින ගුණාත්මක සමාජ යටිතල පහසුකම් සඳහා කදිම නිදසුනකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව නිම කිරීම ගැන කවුන්සිලයට සහ ෆෝකයිධූහි ජනතාවට තමා ප්‍රශංසා කරන බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් පැවසීය.

මාලදිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල මෙවැනි අතිරේක ප්‍රජා සුබසාධන ව්‍යාපෘති භාර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව තවත් මාලදිවයින් රුපියල් මිලියන 100 ක් ලබා දෙන බව ද ඔහු පැවසීය.

ෆොකයිදු ඇතුළු දූපත් 64 ක තරුණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම, ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සහ එළිමහන් ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා ඉන්දීය ප්‍රදාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ද ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 40 ක කැපවූ සහනදායී ණය සහනය හරහා දිවයින පුරා ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කෙරේ,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

සැකසුම් සහ ශීත ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා මාලදිවයිනේ රජය සමඟ කටයුතු කරමින් මාලදිවයිනේ ධීවර අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ සහාය පිළිබඳව ද ඔහු සාකච්ඡා කළේය. මාලදිවයිනේ කාර්මික ධීවර සමාගමේ පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව බදාදා සවස ප්‍රදානය කළ බවත් ව්‍යාපෘතියේ භෞතික කටයුතු ඉක්මනින් ආරම්භ කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින අතර ඉතා සුවිශේෂී සබඳතාවක් පවතින බව අවධාරණය කරමින් ජයිශංකර් පැවසුවේ, “ඉන්දියාව හොඳ අසල්වැසියෙක්, විශේෂ අසල්වැසියෙක්, විශ්වාසවන්ත අසල්වැසියෙක් ලෙස අපි දකි” යනුවෙනි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්