ඉන්දියාව සිය ජී-20 සභාපතිත්වය යටතේ ප්‍රථම සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම දෙසැම්බර් 13-16 දක්වා මුම්බායිහිදී පවත්වනු ඇත. ජී-20 සාමාජිකයින්, ආරාධිත රටවල් සහ ආරාධිත ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මෙම රැස්වීමට සහභාගී වනු ඇත.

කාන්තාවන් විසින් මෙහෙයවන ලද සංවර්ධනය, ඩිජිටල් පරිවර්තන සහ හරිත සංක්‍රාන්ති වැනි සියලුම තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක මත ගුණ කිරීමේ බලපෑම් කළ හැකි පරිවර්තනීය ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි මෙහිදී අවධාණය යොමු වනු ඇත.

දෙසැම්බර් 13 වන දින ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ විධිමත් රැස්වීමට පෙර, ඉන්දියානු සභාපති කාර්යාලය “සංවර්ධනය සඳහා දත්ත: 2030 න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී ජී-20 හි භූමිකාව” සහ “හරිත සංවර්ධනයට නව ජීවිතයක් ඇතුළත් කිරීම” යන දේශණ දෙකක් පවත්වනු ඇත.

2022 දෙසැම්බර් 14-15 දින සංවර්ධන වැඩ කිරීමේ සමුළුව, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන අරමුණු, පරිසරය සඳහා ජීවන රටා සහ සංවර්ධනය සඳහා දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත.

2030 න්‍යාය පත්‍රය සාක්ෂාත් කර ගැනීම කරා යන ගමනේ උපායමාර්ගික මැද මාවතකට ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපති ධූරය පැමිණේ. එය එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධාන සමුළු දෙකක් සමඟ පැවැත්වේ – තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සමුළුව සහ අනාගතය සඳහා වන සමුළුව පිළිවෙලින් 2023 සහ 2024 දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහි කාලසීමාව තුළ, ජී-20 ක්‍රියාකාරී ප්‍රවාහයන් හරහා සංවර්ධන ගැටළු පිළිබඳ පැතිකඩ මතුකරමින්, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීම කෙරෙහි ඉන්දියාව අවධානය යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ජී 20 ඇතුළු විවිධ ජාත්‍යන්තර සංසදවලදී ඉන්දියාව සැමවිටම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ලෝකයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හඬ නඟා ඇත.

මෙම වසරේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවලදී සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට අදාළ කරුණු කරළියට ගෙන ඒමට ඉන්දියාව අදහස් කරයි. ගෝලීය තීරණ ගැනීමේදී සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වැඩි දියුණු කළ භූමිකාවක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ඉන්දියාව නිරන්තරයෙන් සිය හඬ නඟා ඇත.

ප්‍රතිසංස්කරණ බහුපාර්ශ්විකවාදය, අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි ප්‍රකාශ කළ පරිදි, “සියලු පාර්ශවකරුවන්ට හඬ නඟයි, සමකාලීන අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කරයි, සහ මානව සුබසාධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි”.

ඉන්දියාව පවසා ඇත්තේ තම ජී-20 සභාපතිත්වය ජී-20 රටවලට පමණක් නොව මුළු ලෝකයටම විශේෂයෙන්ම ගෝලීය දකුණට අයත් වන බවයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්