2022-23 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වටිනාකම ප්‍රථම වතාවට රුපියල් කෝටි 1 ඉක්මවා ඇති බැවින් ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් අත්කර ගෙන ඇත.

නොපසුබස්නා උත්සාහයන් නිසා වටිනාකම රුපියල් කෝටි 1,06,800 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති අතර, ඉතිරි පුද්ගලික ආරක්ෂක කර්මාන්තවලින් තවදුරටත් දායකත්වය අපේක්ෂා කෙරේ. රුපියල් කෝටි 95,000 ක වටිනාකමක් ඇති පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂය හා සසඳන විට, මෙය 12% කට වඩා වැඩි ආකර්ෂණීය ලාභයක් නියෝජනය කරන බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දීය ආරක්‍ෂක කර්මාන්තය සහ එහි සංගම් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන අතරම රජය නිරන්තරයෙන් ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදී ජාතිය තුළ ආරක්‍ෂක නිෂ්පාදනය සඳහා හිතකර පරිසරයක් ප්‍රවර්ධනය කර ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය. ආරක්ෂක සැපයුම් දාමයට ආරම්භක සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම ව්‍යවසායන් ඇතුළත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ව්‍යාපාර කිරීම පහසු කිරීම සඳහා වැදගත් නියාමන වෙනස්කම් සිදු කර ඇත.

මෙම සංකේන්ද්‍රිත ප්‍රයත්නවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, කර්මාන්ත, විශේෂයෙන්ම ආරම්භක සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම ව්‍යවසායන් සහ ආරම්භක, ආරක්ෂක නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය සඳහා සක්‍රියව සහභාගී වේ. පසුගිය වසර 7-8 තුළ, ව්‍යවසායන් සඳහා ආරක්ෂක බලපත්‍ර ලබාදීමේ දළ වශයෙන් 200% කින් රජය දැවැන්ත වර්ධනයක් දැක ඇත. එවැනි ක්‍රියා ජාතියේ ආරක්ෂක කාර්මික නිෂ්පාදන පරිසර පද්ධතියට සැලකිය යුතු තල්ලුවක් ලබා දී ඇති අතර එමඟින් රැකියා අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වී ඇත.

ආරක්‍ෂක නිෂ්පාදනයේ කැපී පෙනෙන සන්ධිස්ථානය ආත්මනිර්භාර් භාරතයේ (ස්වයං-විශ්වාස ඉන්දියාව) දැක්මට අනුකූලව ආරක්‍ෂක අංශයේ ස්වයං විශ්වාසය සහ දේශීයකරණය සඳහා රටේ කැපවීම අවධාරනය කරයි. ආරක්‍ෂක අංශයට රජයේ නිරන්තර සහයෝගය සහ පහසුකම් මෙන්ම කර්මාන්තයේ උද්යෝගය සහ සහභාගී වීමට ඇති ආශාව නිසා ඉන්දියාව ආරක්‍ෂක නිෂ්පාදනයේ ස්වයංපෝෂිතභාවය කරා ළඟා වී තිබේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්