ද්‍රෞපදි මුර්මු සඳුදා ඉන්දියාවේ 15 වැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස වැඩ භාර ගැනීමෙන් පසු සිය පළමු දේශනයේදී පැවසූයේ ඉන්දියාවේ දුප්පතුන්ට සිහින දැක ඒවා ඉටු කර ගත හැකි බවට තම මැතිවරණය සාක්ෂියක් බවයි.

මුර්මු යනු රටේ දෙවන කාන්තා ජනාධිපතිවරිය වන අතර, ඉහළම ව්‍යවස්ථාපිත තනතුරක් දැරූ පළමු ගෝත්‍රික කාන්තාව සහ නිදහස් ඉන්දියාවේ උපත ලැබූ පළමු ජනාධිපතිවරයා වේ. නවදිල්ලියේ රාෂ්ට්‍රපති භවන්හිදී ඇය දිවුරුම් දුන්නේ ඉන්දියාවේ අගවිනිසුරු පී.වී.රාමනා ඉදිරියේය

ඇය ඉන්දියාවේ ඉහළම ව්‍යවස්ථාපිත තනතුරට ඇයව තෝරා පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම පාර්ලිමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවල මන්ත්‍රීවරුන්ට “හෘදයාංගම ස්තුතිය” ප්‍රකාශ කළාය.

තමාගේ මෙම මැතිවරණයට රටේ දුප්පතුන්ගේ ආශිර්වාදය ඇත. එය රටේ කෝටි සංඛ්‍යාත කාන්තාවන්ගේ සහ දියණියන්ගේ සිහින හා හැකියාවන් පිළිබිඹු කරයි යැයි ඇය පැවසුවාය.

ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ අහිමි වූවන් සහ සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ප්‍රතික්ෂේප වූවන්, දුප්පතුන්, පීඩිතයන්, පසුගාමී සහ ගෝත්‍රිකයන් තම ප්‍රතිබිම්බය ඇය තුළ දැකීම සතුටට කරුණක් බව ජනාධිපති මුර්මු පැවසීය.

ඉන්දියාව නිදහස ලබා වසර 75ක් සපිරෙන අවස්ථාවේදී එම වගකීම තමාට පැවරීම “මහා වරප්‍රසාදයක්” බවද ඇය පැවසුවාය.

අපගේ නිදහස් සටන්කාමීන් නිදහස් ඉන්දියාවේ පුරවැසියන් වූ අපෙන් ඇති කර ගත් අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම සඳහා අපි මෙම අම්රිත්කාල් හි වේගයෙන් වැඩ කළ යුතුයි යැයි ඇය පැවසූවාය.

ඔඩීෂා ප්‍රාන්තයේ කුඩා ගෝත්‍රික ගම්මානයකින් ජීවිතය ආරම්භ කළ ඇය, වාට්ටු මන්ත්‍රීවරියක ලෙස කටයුතු කිරීමේ සිට ඉන්දියාවේ ජනාධිපතිනිය දක්වා ඉහළ යාමට අවස්ථාව ලැබුණු බව ද පැවසුවාය.

ගෝත්‍රික ප්‍රදේශයක දුප්පත් නිවසක ඉපදුණු දියණියකට ඉන්දියාවේ ඉහළම ව්‍යවස්ථාපිත තනතුර වන ජනාධිපති ධූරයට පැමිණීම. ඉන්දියාවේ සෑම දුප්පත් පුද්ගලයෙකුම ජයග්‍රහණයක් යැයි ඇය සඳහන් කළාය.

නිදහස් ඉන්දියාවේ ජනතාව සඳහා අපගේ නිදහස් සටන්කාමීන් විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ජීවත් වීමට ජාතිය සිය උත්සාහයන් වේගවත් කළ යුතු බව ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

ජනාධිපති මුර්මු මෙම තනතුරේ සේවය කරන අතරම තම රටවැසියන්ගේ, විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ කාන්තාවන්ගේ සහ තරුණයින්ගේ අවශ්‍යතාවලට මුල් තැන දෙන බව වැඩි දුරටත් පැවසූවාය.