ඉන්දීය හමුදාව නියෝජනය කරන්නේ ගාර්වාල් රයිෆල්ස් කණ්ඩායමකි.මොන්ගෝලියානු සන්නද්ධ හමුදා සහ එක්සත් ජනපද හමුදා පැසිෆික් විධානය සම අනුග්‍රහය දක්වන සහ මොංගෝලියාවේ පැවැත්වෙන දින 14 ක අභ්‍යාසය 2023 ජුනි 19 වන සඳුදා ආරම්භ විය. මොංගෝලියාවේ ව්‍යායාම ස්ථානයේ සංවිධානය කරන ලද උත්සවයකදී මොන්ගෝලියානු ජනාධිපති යුක්හ්නාගින් ඛුරෙල්සුඛ් විසින් අභ්‍යාසය ආරම්භ කරන ලදී.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව, දින 14 ක අභ්‍යාසයට සහභාගී වන ජාතීන්ගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම, අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා නිල ඇඳුමින් සැරසුණු පුද්ගලයින් පුහුණු කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇත. මෙම අභ්‍යාසය අනාගත එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක දූත මණ්ඩල සඳහා සහභාගිවන්නන් සූදානම් කිරීම, සාම මෙහෙයුම් හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සහ මිලිටරි සූදානම වැඩි දියුණු කරනු ඇත.මෙම අභ්‍යාසයට විධාන පශ්චාත් අභ්‍යාස, ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාස , සටන් සාකච්ඡා, දේශන සහ ආදර්ශන ඇතුළත් වේ.

“මෙම යුධ අභ්‍යාසය ඉන්දීය හමුදාව සහ සහභාගී වන රටවල් අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයේ මට්ටම ඉහළ නංවනු ඇත, විශේෂයෙන් මොන්ගෝලියානු සන්නද්ධ හමුදාවන් සමඟ දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වැඩිදියුණු කරනු ඇත,” ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

 

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්