2023 ජනවාරි 13 සිට ජනවාරි 19 දක්වා දින හයක් ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක නෞකා වන අයි.සී.ජී.එස් ෂෞර්යා සහ රාජ්වීර් ඔවුන්ගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සාමූහික කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශයේ චැටෝග්‍රෑම් වෙත සංචාරය කළහ. මෙය ඉන්දියානු සහ බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා අතර අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමේ කොන්දේසි වලට අනුකූලව සිදු කෙරේ.

කලාපයේ ආරක්ෂාව, ආරක්ෂිත සහ සාමකාමී මුහුදු කාලාපයක් සහතික කිරීම සඳහා කාලයත් සමඟ වැඩි වී ඇති බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම සංචාරය වැදගත් වන බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සිකුරාදා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉහළ පෙළේ බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා නිලධාරීන් සහ පුද්ගලයින් සමඟ සාර්ථක අන්තර්ක්‍රියා ධීවරයින්ගේ සහ නාවිකයින්ගේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ඇති බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සංචාරය අතරතුර, ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බලකායේ පරිසර දූෂණ ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේදී ප්‍රථම වරට බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා සාමාජිකයින් 20 දෙනෙකු සඳහා දූෂණ ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ දින පහක ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය සංවිධානයේ I මට්ටමේ පුහුණුවක් මෙහෙයවීය.

මීට අමතරව, බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා කාර්ය මණ්ඩලයට අයි.සී.ජී.එස් නෞකා වන ෂෞර්යා සහ රාජ්වීර් හි පරිසර දූෂණ ප්‍රතිචාර උපකරණ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙන ලදී.

සංචාරය අවසානයේ පාරිසරික ආරක්ෂණ සහ සෙවීම් සහ ගලවාගැනීමේ ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපිත සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි වලංගු කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ වෙරළාරක්ෂක බලකා නැව් සමඟ ඒකාබද්ධ අභ්‍යාසයක් මුහුදේ පැවැත්විණි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ අභ්‍යාසලාභීන් විසින් දක්වන උද්යෝගය සහ දැඩි උනන්දුව කලාපය තුළ අදාළ රජයන් විසින් සාගර පාරිසරික ආරක්ෂණ මුලපිරීම්වලට නිසැකවම ශක්තියක් වනු ඇති බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්