ගූගල් ඉන්දියා ඉන්දියානු කාන්තා ව්‍යවසායකයින් මිලියනයක් සඳහා උපදේශකත්වය ලබා දීමට කැපවී සිටින බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් බදාදා ගෝලීය කාන්තා ආර්ථික ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක්සත් ජනපද උපායමාර්ගය දියත් කිරීමේ දී පැවසීය.

ඔහුගේ දේශනය අතරතුර, ලේකම් බ්ලින්කන් කාන්තා ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම සඳහා එක්සත් ජනපද-ඉන්දියානු සන්ධානය ඉස්මතු කළේය. මෙම සන්ධානය වැනි මූලාරම්භයන් පිහිටුවීමට සහ අනුකරණය කිරීමට එක්සත් ජනපදය කටයුතු කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ගූගල් ඉන්දියා ඉන්දියානු කාන්තා ව්‍යවසායකයින් මිලියන 1 කට උපදේශනය කිරීමට කැපවී ඇත. එම සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට අනෙකුත් හවුල්කරුවන් සමඟ කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එය කැපී පෙනෙන බලපෑමක් ඇති කරයි යැයි ලේකම් බ්ලින්කන් පැවසීය.

ඊට අමතරව, සාමාජිකත්වය, උපදේශන සහ පුහුණු අවස්ථා නොමැතිකම වැනි ව්‍යවසායකත්වය සඳහා කාන්තාවන්ට නිතර බාධා ඇති කරන ගැටළු කිහිපයක් විසඳීමට ද ඔහු කැපවී සිටියේය.

කාන්තා ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම සඳහා එක්සත් ජනපද-ඉන්දියා සන්ධානය වැනි ප්‍රයත්නයන් නිර්මාණය කිරීමට සහ සුදුසු පරිදි අනුකරණය කිරීමට කටයුතු කරන බව ඔහු පැවසීය. තවද ඉන්දියානු කාන්තාවන්ට තාක්ෂණික කුසලතා සහ ජාලකරණ අවස්ථා ලබා දීම සඳහා පුද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සමාජය සම්බන්ධ කරයි යැයි ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

සියලුම කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට ආර්ථික ප්‍රගතියට සහ ජාත්‍යන්තරව දායක විය හැකි සහ එයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි සමාජයක් පිහිටුවීම සඳහා බ්ලින්කන් උපක්‍රම කිහිපයක් ගෙනහැර දැක්වීය.

සැලසුම් ගැන සදහන් කරමින්, බ්ලින්කන් පැවසුවේ, එක්සත් ජනපදය කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික තරඟකාරිත්වය වැඩි කරන අතර, ක්ෂේත්‍රවල නායකත්ව තනතුරු වල සම්පූර්ණයෙන්ම නියැලීමට ඔවුනට හැකි වනු ඇති බවයි.

කාන්තාවන්ට විශ්ව විද්‍යාලවලට යාම සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සේවය කිරීම තහනම් කරන ලද ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ මෑතකාලීන තලේබාන් ප්‍රකාශය ගැන සඳහන් කරමින් ඔහු කියා සිටියේ, “ඇෆ්ගනිස්ථානය අවාසනාවකට මෙන්, කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට තර්ජනයක් වන ඕනෑම තැනක කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අපි කැපවී සිටින බවයි.

ආර්ථිකයට සාධාරණ ලෙස සහභාගී වීමට කාන්තාවන්ට හැකිවීම සඳහා ළමා හා වැඩිහිටි රැකවරණය පිළිබඳ මූලික සහයෝගය ශක්තිමත් කළ යුතු බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

බහුතරයක් කාන්තාවන් වන භාරකරුවන්ට සැබවින්ම නැවත සේවයට පැමිණිය හැකි වන පරිදි අපි විකල්ප වෙත ප්‍රවේශය පුළුල් කරන්නෙමු. එය සිදු කිරීම සඳහා, අපි ලෝක බැංකුවේ ළමා සුරැකුම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම වැනි වැඩසටහන් සඳහා සහාය වන්නෙමු, එය ගුණාත්මක, දැරිය හැකි මිලකට ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. ලොව පුරා අඩු සහ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටවල ළමා රැකවරණය,” ඔහු පැවසීය.

කාන්තාවන්ට නිශ්චිත තනතුරු පිරවීමට අපහසු වන නීති වැනි සමාන අවස්ථා වලක්වන සමාජ, නෛතික සහ පරිපාලන බාධක ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්