ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය‍ එල්.වී.එම්3-එම්3/වන්වේබ් ඉන්දියා -2 මෙහෙයුම සාර්ථකව දියත් කළේය.

එල්.වී.එම්3-එම්3/වන්වේබ් ඉන්දියා -2 මෙහෙයුම ගැන දන්නා දේ

2023 මාර්තු 26, උදෑසන 9 ට ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් එහි බර වාහනය වන එල්.වී.එම්3-එම්3 භාවිතා කරමින් චන්ද්‍රිකා 36 ක් පහත් පෘථිවි කක්ෂයට දියත් කරන ලදී. දියත් කිරීම ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් හි ශ්‍රීහරිකෝටා හිදී සිදු විය.

එක්සත් රාජධානියේ සීමාසහිත ජාල ප්‍රවේශ ඇසෝසියේට්ස්, සමඟ වාණිජ ගිවිසුමක් යටතේ. නිව්ස්පේස් ඉන්දියා ලිමිටඩ් පහත් පෘථිවි කක්ෂයට චන්ද්‍රිකා 72ක් දියත් කිරීමට මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක විය.

චන්ද්‍රිකා 36කින් යුත් පළමු කට්ටලය එල්.වී.එම්3-එම්3/වන්වේබ් ඉන්දියා -1 මෙහෙයුමේදී 2022 ඔක්තෝබර් 23 වන දින දියත් කරන ලදී.

ඉරිදා දෙවන මෙහෙයුමේදී, එල්.වී.එම්3 විසින් වන්වෙබ් ගෙන්-1 චන්ද්‍රිකා 36ක් කිලෝග්‍රෑම් 5,805ක් පමණ වන අතර අංශක 87.4ක ආනතියකින් යුතුව කිලෝමීටර් 450ක වෘත්තාකාර කක්ෂයකට ස්ථානගත කරන ලදී.

මෙම මෙහෙයුම අතරතුර, චන්ද්‍රිකා 36 ක් අදියර නවයකින්, හතරකින් යුත් කණ්ඩායමකට වෙන් කරන ලදී. ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානට අනුව, වන්වෙබ් චන්ද්‍රිකා 36 න් සංඥා ලබා ගැනීම තහවුරු කළේය.

වන්වෙබ් යනු අභ්‍යවකාශයෙන් බල ගැන්වෙන ගෝලීය සන්නිවේදන ජාලයකි, රජයන්, ව්‍යාපාර සහ ප්‍රජාවන් සඳහා සම්බන්ධතාව සක්‍රීය කරයි. ඉන්දියාවේ භාරතී එන්ටර්ප්‍රයිසස් යනු පහත් පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා සමූහයක් ක්‍රියාත්මක කරන වන්වෙබ්හි ප්‍රධාන ආයෝජකයෙකි.

පසුගිය වසරේ භාරතී එන්ටර්ප්‍රයිසස් පවසා තිබුණේ වන්වෙබ් විසින් ඉන්දියාව පුරා ඩිජිටල් භේදය අවම කිරීම සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් ළඟා වීමට අපහසු ප්‍රදේශවල නගර, ගම් සහ ප්‍රාදේශීය සහ ප්‍රාදේශීය මහ නගර සම්බන්ධ කරන බවයි.

මෙය වන්වෙබ් හි 18 වැනි දියත් කිරීම වූ අතර, මේ වසරේ එහි තුන්වන දියත් කිරීම විය, එහි මුළු තාරකා මණ්ඩලය 618 දක්වා ගෙන එයි. ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු, තාරකා මණ්ඩලයට තනි චන්ද්‍රිකා 648 ක් ඇත.

වන්වෙබ් මීට පෙර පවසා තිබුණේ මෙම දියත් කිරීමත් සමඟ 2023 දී ගෝලීය සේවා දියත් කිරීමට අවශ්‍ය තරම් චන්ද්‍රිකා ප්‍රමාණවත් වනු ඇති බවයි. වන්වෙබ් තාරකා මණ්ඩලයේ ඇති චන්ද්‍රිකා ලොව පුරා අධිවේගී, අඩු ප්‍රමාද සම්බන්ධතා සේවා සපයනු ඇත.

මෙය ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයෙහි බර එසවුම් දියත් කිරීම වන එල්.වී.එම්3 හි හයවන ගුවන් ගමනයි. එල්.වී.එම්3 යානයට මීට පෙර චන්ද්‍රයාන්-2 මෙහෙයුම ඇතුළුව අඛණ්ඩව සාර්ථක මෙහෙයුම් පහක් දියත් කර තිබුණි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්